Aangifte

Aangifte

De aangifte bevat alle as-built-gegevens van het bouwproject. Op deze manier wordt nagegaan of alle werkelijk geplaatste materialen en/of installaties aan de EPB-wetgeving voldoen. De aangifte bestaat steeds uit verschillende documenten. Alleen wanneer het E-peil een EPB-eis voor het bouwproject is, zal de aangife ook een energieprestatiecerticaat (EPC) bevatten. De aangifte wordt eerst voorlopig opgeladen naar de databank. Deze dient de aangifteplichtige eerst goed te keuren, daarna wordt de aangifte definitief ingediend.

No Comments

Post a comment

Translate »