Waterkeuringen

Keuring van een waterinstallatie

Electro-Test is uw deskundige partner voor de uitvoering van de wettelijke keuring van waterinstallaties en de keuring van rioleringsinstallaties . Om hygiëneredenen moet elke waterinstallatie bestemd voor menselijk gebruik sinds 1 juli 2004 immers verplicht worden gekeurd voor de openstelling van de waterteller of na uitbreiding of wijziging van de bestaande installatie. Tijdens de inspectie gaan we na of de drinkwater- en regenwaterinstallaties volledig van elkaar zijn gescheiden, goedgekeurde toestellen werden gebruikt en of de juiste beveiligingen op de kranen werden aangebracht.

Onze inspecteurs voeren twee soorten controles uit. Enerzijds de eentapskeuring (de tijdelijke werfaansluiting voor de watervoorziening tijdens de werf-werken) en anderzijds de definitieve keuring (van zodra de waterinstallatie volledig klaar is). Na deze keuringen bent u zeker van de onberispelijke kwaliteit van uw drinkbaar water (geen vervuiling of besmetting). Bovendien stelt onze inspecteur voor u het attest op dat moet kunnen worden voorgelegd vooraleer de waterteller wordt opengesteld.

Keuring van aansluiting op water

Waarom moet er een waterkeuring plaatsvinden voor een binneninstallatie?

Drinkwaterbedrijven in Vlaanderen zorgen er al een heel lange tijd voor dat ze kwaliteitsvol water leveren aan de gezinnen. Om dit te blijven garanderen werd er een technisch reglement voor binneninstallaties voor drinkwatervoorziening uitgewerkt. Deze wetgeving werd in het leven geroepen door de toename van het gebruik van hemelwater in de woning. Het plaatsen van een regenwaterput en het gebruiken van dit hemelwater wordt verplicht opgelegd bij elke bouwvergunning die wordt uitgereikt. Door de toename van het gebruik van regenwater in de woning is het risico voor rechtstreekse verbindingen met de drinkwaterleidingen de laatste jaren sterk toegenomen.

Wie moet een waterkeuring aanvragen?

Iedereen die een bouwaanvraag voor nieuwbouw na 1 januari 2004 heeft ingediend, moet een waterkeuring aanvragen. Bij een aanvraag voor een renovatie vanaf 1 juli 2004 moet ook een waterkeuring worden aangevraagd.

Verschillende waterkeuringen

Eéntapskeuring

Wanneer er tijdens de bouw van een woning een beperkte installatie met 1 tappunt geïnstalleerd wordt door de drinkwatermaatschappij, dan moet er een waterkeuring worden aangevraagd. Dit kan u bij Electro-Test aanvragen. Indien er 2 jaar na de ééntapskeuring nog geen basiskeuring werd aangevraagd, moet er om veiligheidsredenen een nieuwe keuring plaatsvinden van deze installatie.

Basiskeuring

Basiskeuring is een waterkeuring van de afgewerkte binneninstallatie van de woning of een appartement, deze keuring dient aangevraagd te worden door de bouwheer. Om de waterkeuring te kunnen uitvoeren, moeten volgende elementen minimaal aanwezig zijn van de binneninstallatie:

  • Warm waterproductie;
  • Centrale verwarming;
  • Toilet;
  • Bad / douche;
  • Keukenkraan;
  • Lavabo;
  • Eventueel een tweede watercircuit.

Bij de waterkeuring moeten volgende documenten in 3-voud aanwezig zijn, 1 exemplaar voor de keurder, 1 exemplaar voor de waterleverancier en 1 voor de bouwheer:

  • Uitvoeringsplan: dit is een situatieschema of een stroomkringschema dat volgens de norm NBN EN 806-1 wordt opgesteld;
  • Lijst met aangesloten toestellen.

Verloop van de waterkeuring

Indien de installatie als conform wordt gezien, stelt het keuringsorganisme na de waterkeuring een keuringsverslag van conformiteit op. Na ontvangst van dit keuringsattest kan de watermaatschappij de installatie in dienst stellen.

Als de installatie niet onmiddellijk conform wordt bevonden, wordt er een keuringsverslag van niet-conformiteit met alle opmerkingen opgesteld. De watermaatschappij kan de installatie niet in dienst stellen zonder een verslag met positief resultaat. Na het oplossen van de opmerkingen of inbreuken kan er een herkeuring worden aangevraagd.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.
Translate »