Ventilatieverslaggever

Ventilatieverslaggever

Een woongebouw dient over ventilatievoorzieningen te beschikken die toelaten om de noodzakelijke debieten (Externe link) te realiseren.

Welk debiet noodzakelijk is, hangt af van de functie van elke ruimte.

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag (opmeting ter plaatse).

Daarvoor heeft u een ventilatieverslaggever nodig. U stelt die best aan, tegelijk met uw architect en met de verslaggever. De ventilatieverslaggever (Externe link) is bij voorkeur iemand onafhankelijk van uw geplaatste installatie. Zo heeft u meer garantie dat dit naar behoren werd uitgevoerd. Neem dit best op in uw contract als de installatie niet naar behoren werd opgeleverd.

 • Verlaging van het E-peil
 • Verlagen van de energie-factuur
 • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

Type ventilatieverslaggevingen?

Ventilatievoorontwerp:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt.
 • Inclusief:
  • Incl. bijdrage kwaliteitskader
  • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS-P 73-1
  • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS-P 73-1
  • Werken met de webapplicatie voor ventilatieverslaggevers
  • Advies plaatsing ventielen en doorstroomopeningen.
  • Advies plaatsing ventilatieunit.
  • Advies diameters van de kanalen.

Ventilatieprestatieverslag:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt.
 • Inclusief:
  • Opmeting en controle ter plaatse
  • Inclusief onkost van (25-euro) aan kwaliteitskader
  • Opstellen meetrapport.
  • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.

Wat houdt een ventilatievoorontwerp en ventilatieprestatieverslag in?

Ventilatieverslaggeving vanaf 1 januari 2016

 • Het voorontwerp dient reeds gemaakt worden in de fase van het ontwerp van de woning, liefst in samenspraak met de architect.
 • Het voorontwerp dient opgeladen te worden in een centrale databank voorafgaand aan de startverklaring EPB.
 • Dit alles met een uniek nummer (code). De epb verslaggever dient deze code in te vullen in zijn startverklaring.
 • Het ontwerp mag wel achteraf nog gewijzigd worden.

Ventilatieverslaggever coördinatie

 • Het aanmaken van het dossier bij het BCCA.
 • Zonder het aanstellen van een ventilatie verslaggever coördinatie kan geen startverklaring (EPB) worden ingediend (voorlopig nog wel mogelijk maar er kan geen aangifte ingediend worden).
 • Stelt de respectievelijke verslaggevers aan.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Translate »