Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinator

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

veiligheid_gr

De oorzaak van veel ongevallen op bouwplaatsen vindt zich vaak in tekortkomingen of verkeerde keuzes in het ontwerp. Tijdens het ontwerp van het project moet de veiligheidscoördinator er voor zorgen dat er rekening gehouden wordt met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken.

Prijs van Veiligheidscoördinatie?

Veiligheidscoördinator voor Renovatie: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Inclusief:
  • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP).
  • Het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)
  • Opstellen verslagen
  • Het openen en bijhouden van het postinterventiedossier (PID)
  • En bijhouden aanvullingen.

Veiligheidscoördinator voor Nieuwbouw:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Inclusief:
  • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP).
  • Het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)
  • Opstellen verslagen
  • Het openen en bijhouden van het postinterventiedossier (PID)
  • En bijhouden aanvullingen.

Waarvoor dient een veiligheidscoördinator?

 • In de bouwsector gebeuren jaarlijks tientallen dodelijke ongevallen die te wijten zijn aan de interactie tussen aannemers die tegelijk of aaneensluitend aan de slag zijn op werven.
 • Om hieraan te verhelpen werd vanaf 2001 de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij een bouwproject verplicht.
 • Zodra de werken worden uitgevoerd door meer dan 1 aannemer (gelijktijdig of achtereenvolgend),
 • geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken.
 • En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.
 • Ingeval je bouwproject kleiner is dan 500m² en je bent een privépersoon, dan staat je architect in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
 • Is je bouwproject groter dan 500m² of is je zaak (bvba, nv, …) de bouwheer, dan sta je zelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
 • De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase met een afzonderlijk contract
 • Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk adviseert de veiligheidscoördinator de architect om in het ontwerp de nodige veiligheidsmaatregelen op te nemen opdat de verwezenlijking van het bouwwerk op een veilige manier kan gebeuren evenals latere onderhoudswerken.
 • De veiligheidscoördinator maakt het veiligheids-en gezondheidsplan op, inclusief advies m.b.t. het ontwerp.
 • Hij staat ontwerper en opdrachtgever bij met specifieke vragen m.b.t. het ontwerp.
 • Hij geef advies aan opdrachtgever en ontwerper m.b.t. de ontvangen veiligheidsdossiers van de kandidaat-aannemers.
 • Tijdens de verwezenlijkingsfase zorgt hij dat alle betrokken partijen zich aan het veiligheids- en gezondheidsplan houden d.m.v. veiligheidsbezoeken, veiligheidsvergaderingen en verslagen.
 • Bij het einde der werken draagt hij het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.
 • Het PID bevat technische en administratieve inlichtingen over je bouwwerk.
 • De notaris zal er naar vragen bij de verkoop of schenking van het gebouw.
 • Zonder het PID kan de verkoop wettelijk niet doorgaan.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Translate »