Rioleringskeuringen

[dt_sc_border_title tag=”h3″]EPB-verslaggever[/dt_sc_border_title][dt_sc_intro_text]

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar.

Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB. Bouw-e en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN)

[/dt_sc_intro_text] [border_title tag=”h3″]Prijs van een EPB-verslag?[/border_title] [dt_margin value=”15″ /]

EPB verslag voor Renovatie

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Indienen van een startverklaring.
 • Indienen van het definitieve EPB verslag.
 • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
 • Alle prijzen zijn excl. BTW.
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2016, onder voorbehoud van wijzigingen.

EPB verslag voor Nieuwbouw

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Voorcalculatie en bespreken van de voorlopige resultaten betreft E-en K-peil.
 • Indienen van een startverklaring.
 • Indienen van het definitieve EPB verslag.
 • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
 • Alle prijzen zijn excl. BTW.
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2016, onder voorbehoud van wijzigingen.
[dt_margin value=”10″ /] [border_title tag=”h3″]Wat houdt EPB-Vlaanderen in?[/border_title] [dt_margin value=”15″ /]

EPB = Energieprestatie binnenklimaat

 • Elk nieuwbouwproject of verbouwing, elke vergunnings- of meldingsplichtige moet sinds 2006 voldoen aan de EPB-normen.
 • Elke gebouw dient bijgevolg te voldoen aan eisen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie, enz…

Voorcalculatie

 • Op basis van uw bouwplannen wordt er een voorcalculatie opgemaakt
 • Waarbij getoetst wordt of de vooropgestelde materialen en technieken voldoen aan de geldende wetgeving.
 • Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de bouwheer en/of architect.
 • Bij bouwprojecten waar een K-en E-peil wordt verkregen, kunnen er simulaties worden uitgevoerd ter verbetering van deze waarden.
 • Er wordt steeds op maat van de klant gewerkt.

Opmaak Starterverklaring & EPB aangifte (EPC Bouw)

 • Opmaak startverklaring ten minste 8 dagen vóór de start der werken.
 • Opmaak epb-aangifte op basis van de reële situatie.
 • Deze dient te gebeuren uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw of 6 maanden na de beëindiging van de werken.
 • Daarnaast moet de epb-aangifte in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend.
 • Bij nieuwbouwprojecten waarvoor een E-peil  eis is, wordt bij deze aangifte ook een energie prestatiecertificaat bouw (EPC Bouw) afgeleverd.
 • Voor residentiële gebouwen is dit certificaat gelijkgesteld aan het EPC dat nodig is bij verhuur of verkoop.
Energieprestatiecertificaat-Pagina_1Energieprestatiecertificaat_23092015105738_Pagina_2Transmissieformulier_23092015105738_Pagina_1Opdeling_Bouwproject_Formulier_23092015105738_Pagina_1Hoofdformulier_23092015105738_Pagina_1EPW-formulier_23092015105738_Pagina_1

[dt_margin value=”30″ /]
[theme_service icon=”icon-laptop” animation=”rollIn” delay=”100″ title=”Ondersteunende Software”]Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject. [/theme_service]
[theme_service icon=”icon-mobile-phone” animation=”rollIn” delay=”100″ title=”Mobiliteit”]Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld. [/theme_service]
[theme_service icon=”icon-magic” animation=”rollIn” delay=”100″ title=”Ondersteunende adviezen”] Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien. [/theme_service]
[theme_service icon=”icon-comments” animation=”rollIn” delay=”100″ title=”Dialoog”] In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren. [/theme_service]
[dt_margin value=”50″ /]
[dt_sc_border_title tag=”h3″]Maak een afspraak[/dt_sc_border_title]
Calendar is loading...
- Beschikbaar
22
- Gereserveerd
22
- In behandeling
22
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Translate »