Ontwerp en studies

Ontwerp en studies

Omdat we reeds veel weten over uw bouwproject, maar nog niet alles, kunnen we dit verder gaan uitdiepen met verdere studies naar warmteverliesberekeningen in functie van de te plaatsen centrale verwarming (gasketel, warmtepomp, …) of de dimensionering van uw zonnepanelen. Zodanig dat uw reëel verbruik effectief 0 kWh/jaar is. De warmteverliesberekening zal u bevestigen dat het gekozen verwarmingssysteem niet onder- of overgedimensioneerd is.

Een warmteverliesberekening is essentieel om de verwarmingsbehoefte van een woning te bepalen. Via ramen, deuren, het dak, de vloer of kieren gaat er vaak heel wat warmte verloren. De hoofdoorzaak hier is slechte of geen isolatie. Maar ook de beglazing (enkel, dubbel of hoogrendement) speelt een belangrijke rol. Wij bezorgen u binnen enkele dagen reeds een volledige warmteverliesberekening conform norm EN 12831, dit is tevens een EPB-aanvaard stavingsstuk.

warmteverliesberekening  (EN 12831)

Een warmteverliesberekening is essentieel om de verwarmingsbehoefte van een woning te bepalen. Via ramen, deuren, het dak, de vloer of kieren gaat er vaak heel wat warmte verloren. De hoofdoorzaak kan hier allerlei zijn. Ventilatieverliezen en transmissieverliezen dragen bij in de bepalen van het warmteverlies.

Toelichting

Momenteel worden heel wat aangiftes ingediend met een betere waarde voor de ontwerpvertrek- en/of retourtemperatuur dan de waarde bij ontstentenis. Om dit te kunnen staven zijn er dimensioneringsnota’s van het warmteafgiftesysteem of warmteverliesberekeningen noodzakelijk. Wat er als stavingsstuk toegelaten was, was niet altijd duidelijk. Diverse documenten kunnen de temperaturen aantonen maar het gebruik hiervan als bewijs, was niet altijd even duidelijk.

De nieuwe regeling lost deze problemen op. Voortaan moet de dimensioneringsberekening drie belangrijke elementen bevatten:

  • Een warmteverliesberekening van het gebouw en van elke ruimte afzonderlijk. De warmtebehoefte moet berekend zijn conform NBN EN 12831:2003 en NBN EN 12831 ANB:2015;
  • Een selectie van de afgifte-elementen volgens de gekozen ontwerpvertrek- en retourtemperaturen van de verwarmingskringen en de berekende warmtebehoefte;
  • Een berekening van het resulterende ontwerptemperatuurregime voor de warmteopwekking op basis van de gespecificeerde ontwerptemperatuurregimes voor de verschillende warmteafgifte-elementen.

Het stavingsdocument zelf moet een overzicht bevatten van de technische specificaties van de gekozen afgifte-elementen en een samenvattend overzicht van de dimensionering. Het stavingsdocument dient een samenvattend overzicht te bevatten van de dimensionering en de technische specificaties van de gekozen afgifte-elementen.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Translate »