EPC

Energiedeskundige type A – PEB Certificateur

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is ingevoerd ter verbetering van de energiezuinigheid van gebouwen.

 • Sinds 1 november 2008 is een EnergiePrestatieCertificaat verplicht: bij verkoop van woningen en appartementen.
 • Sinds 1 januari 2009 is een EnergiePrestatieCertificaat verplicht: bij verhuur van woningen en appartementen.
 • Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om het berekend energieverbruik (= kengetal) en het adres van de woongelegenheid, of de unieke code van EPC te vermelden in commerciële advertenties waarin de woongelegenheid te koop of te huur wordt aangeboden.
 • Sinds 1 januari 2019 werd het EPC certificaat in een nieuw jasje geplaatst. Het blijft verplicht maar zal er dus visueel anders uitzien en bevat nieuwe informatie. Het belangrijkste verschil is dat er niet enkel een energiescore maar ook een energielabel wordt meegegeven. Dit label kan gaan van A+ (zeer goed) tot F (zeer slecht). Het EPC+ zal ook meer aanbevelingen doen om je woning energiezuiniger te maken en er zal hiervoor een kostenindicatie worden toegevoegd. De Vlaamse regering wil namelijk met het Renovatiepact tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning van 2017. Via dit EPC+ hopen ze dit doel te bereiken.

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A. De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verhuren, is daarvoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris.

Type EPC’s?

EPC Appartement / Studio:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

EPC rijwoning, duplex en half open bebouwing: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

EPC open bebouwing: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

Wat houdt het EPC-certificaat allemaal in?

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

 • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;
 • de verhuur van een woning, appartement, studio,…  en bij onroerende leasing. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, vakantiewoning,… .

Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.

 • Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders.
 • De eigenaar (verkoper) stelt daarom een erkende energiedeskundige type A aan. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte aangezien er door de overheid geen vaste prijs opgelegd wordt.
 • De eigenaar kan dan vooraf aan het plaatsbezoek de nodige documenten opzoeken en verzamelen(bv. geldige facturen van werken aan de woning). Hij overhandigt die documenten aan de energiedeskundige ten laatste tijdens het plaatsbezoek. Vaak resulteert het gebruik van een bewijsstuk in een beter energiescore. Als er geen  bewijsstuk  voorhanden is, wordt gerekend met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie.
 • In zoekertjes, advertenties, … moet ook informatie over het EPC gepubliceerd worden door de verkoper!
 • Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en het verwarmen van water. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur!
 • De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst. Een score in de groene zone wijst op een energiezuinige woning, de rode zone staat gelijk aan energieverslindend. Op de balk staan waarden van 0 tot 700. Hoe hoger de score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe slechter de woning scoort op energie. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.
 • Op het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt en tot wanneer het EPC geldig is. Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.
 • Pagina twee van het EPC gaat in op de energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie
 • Wie verkoopt of verhuurt, moet enerzijds over een geldig EPC beschikking en moet anderzijds een aantal elementen uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

  De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

  • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
  • affiches omtrent openbare verkoop;
  • informatie op (immo-)beurzen;
  • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
  • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
  • TV- of radio-advertenties.

   

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Translate »