EPB

EPB-verslaggever

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar.

Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB. Bouw-e en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN)

Type EPB-verslagen?

EPB verslag voor Renovatie:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt.
 • Inclusief:
  • Opmaken Voorcalculatieverslag
  • Opmaken adviesverslag
  • Opmaken Cloudwerkingsplatform
  • Overhandigen checklijsten
  • Opmaken 3D-tekening
  • Indienen van een startverklaring.
  • Verschillende berekeningsaanpassingen
  • Telefonische en email ondersteuning 24/24
  • Opvolging
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.
  • Voorcalculatie en bespreken van de voorlopige resultaten betreft E-en S-peil.
  • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
  • Indienen van een startverklaring.
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.

EPB verslag voor Nieuwbouw & IER:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt.
 • Inclusief:
  • Opmaken Voorcalculatieverslag
  • Opmaken adviesverslag
  • Opmaken Cloudwerkingsplatform
  • Overhandigen checklijsten
  • Opmaken 3D-tekening
  • Indienen van een startverklaring.
  • Verschillende berekeningsaanpassingen
  • Telefonische en email ondersteuning 24/24
  • Opvolging
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.
  • Voorcalculatie en bespreken van de voorlopige resultaten betreft E-en S-peil.
  • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
  • Indienen van een startverklaring.
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.

Wat houdt EPB-Vlaanderen in?

EPB = Energieprestatie binnenklimaat

 • Elk nieuwbouwproject of verbouwing, elke vergunnings- of meldingsplichtige moet sinds 2006 voldoen aan de EPB-normen.
 • Elke gebouw dient bijgevolg te voldoen aan eisen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie, enz…

Voorcalculatie

 • Op basis van uw bouwplannen wordt er een voorcalculatie opgemaakt
 • Waarbij getoetst wordt of de vooropgestelde materialen en technieken voldoen aan de geldende wetgeving.
 • Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de bouwheer en/of architect.
 • Bij bouwprojecten waar een S-en E-peil wordt verkregen, kunnen er simulaties worden uitgevoerd ter verbetering van deze waarden.
 • Er wordt steeds op maat van de klant gewerkt.

Opmaak Starterverklaring & EPB aangifte (EPC Bouw)

 • Opmaak startverklaring ten minste 8 dagen vóór de start der werken.
 • Opmaak epb-aangifte op basis van de reële situatie.
 • Deze dient te gebeuren uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw of 6 maanden na de beëindiging van de werken.
 • Daarnaast moet de epb-aangifte in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend.
 • Bij nieuwbouwprojecten waarvoor een E-peil eis is, wordt bij deze aangifte ook een energie prestatiecertificaat bouw (EPC Bouw) afgeleverd.
 • Voor residentiële gebouwen is dit certificaat gelijkgesteld aan het EPC dat nodig is bij verhuur of verkoop.
Energieprestatiecertificaat-Pagina_1Energieprestatiecertificaat_23092015105738_Pagina_2Transmissieformulier_23092015105738_Pagina_1Opdeling_Bouwproject_Formulier_23092015105738_Pagina_1Hoofdformulier_23092015105738_Pagina_1EPW-formulier_23092015105738_Pagina_1

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Translate »