Blowerdoor

Luchtdichtheidsmeter

Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil (tot meer dan 10 E-punten ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Om bij de bepaling van het E-peil de goede luchtdichtheid in rekening te kunnen brengen, moet het bewijs van de luchtdichtheid geleverd worden door middel van een meting. Deze meting dient overeenkomstig NBN EN 13829:2001 uitgevoerd te worden.

luchtdichtheidstest-250x320

Bij een blowerdoortest (blower test, blowerdoor, luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,…) wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

 • Verlaging van het E-peil
 • Verlagen van de energie-factuur
 • Vermijden van schimmelplekken
 • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

Type Blowerdoortesten?

B-meting zonder conformiteitsverklaring: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
  • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookstif
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.

A-meting met conformiteitsverklaring: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
  • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookmachine.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.
  • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.

Wat houdt een blowerdoortest in?

Luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2015

  • Dat houdt onder andere in dat de meting enkel mag uitgevoerd zijn door erkende luchtdichtheidsmeters.
 • Om erkend te kunnen worden moeten de uitvoerders  van dergelijke luchtdichtheidsmetingen over de nodige theoretische en praktische kennis beschikken en een minimale ervaring kunnen aantonen.
  • Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Belangrijk is dat alle buitendeuren en -ramen gesloten zijn, en dat alle binnendeuren open staan.
  • Eén uitzondering: de deur naar het toilet mag dicht blijven.
  • Ventilatie wordt uitgeschakeld, en eventuele controleerbare ventilatie-openingen worden in gesloten toestand geplaatst.
  • Vervolgens wordt de blowerdoor (bij voorkeur) in een deuropening geplaatst.
  • De blowerdoor is een kaderwerk dat gemakkelijk aan de deuropening aangepast kan worden, en die quasi luchtdicht afsluit, op een opening voor de ventilator na.
  • De ventilator zal dan, na plaatsing in de blowerdoor, lucht in de woning blazen of eruit wegzuigen.
 • Voor een aantal verschillende drukken wordt gekeken welk volume aan lucht hierbij verplaatst wordt, en het zijn deze resultaten die aanleiding geven tot de uiteindelijke waarde voor de luchtdichtheid van uw woning.

Als u een luchtdichtheidsmeting wil meerekenen in de EPB-aangifte is het belangrijk volgende te verifiëren:

  • De test moet beschikken over een conformiteitsverklaring.
  • Deze verklaring bevat een identificatiecode van 20 tekens, om de geldigheid te kunnen valideren.
  • Deze code moet ingevuld worden in de EPB-software 3G.
  • Zoals hoger vermeld, kan het resultaat van een luchtdichtheidsmeting aanleiding geven tot een beter E-peil.
  • Hoe dit werkt, vindt u terug in ons artikel over het effect van de luchtdichtheid van een woning op het berekende E-peil.
  • Dit kan van pas komen wanneer u boven de maximale grens uitkomt (E50 in 2016), of wanneer u ermee op of onder de subsidiegrens kan geraken (momenteel E60).
  • In het eerste geval spaart u een (hoge) boete uit, in het tweede geval kan u aanspraak maken op een premie en een korting op uw onroerende voorheffing.
  • Indien u tijdens de bouwwerken een test laat uitvoeren om de luchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook nog een effectieve energiebesparing op.
 • Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht, uitdroging van de binnenlucht,… en leidt een betere luchtdichtheid ook tot een betere geluidsisolatie.
BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_05BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_09BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_10BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_07

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Translate »