ECO-TEST

Onze dienstverlening omvat Technische controles, Energie, Veiligheid, Advies & Engineering waaronder blowerdoortesten, epb, epc, veiligheidscoordinatie, Luchtdichtheidsmetingen (Blowerdoortesten), Thermografie en Ventilatietechnieken (Ventilatie verslaggever).

Jarenlange ervaring en permanente bijscholing zorgen voor een degelijke en professionele begeleiding van bouwprojecten zowel voor de particuliere markt als voor bouwpromotoren, scholen, kantoren, publieke gebouwen, overheidsopdrachten enz. WTCB

 

Elektrische keuringen

Technische controles, keuringen en inspecties

Keuring van Elektrische installaties

Electro-Test is een erkend keuringsorganisme. Dit impliceert dat Electro-Test als controleorganisme door BELAC onder het nummer 234 geaccrediteerd is volgens de norm NBN ISO 17020 voor het uitvoeren van inspecties en keuringen van elektrische installaties. Dit zowel in nieuwbouw en bestaande industriële gebouwen, woningen en appartementen. Voor particulieren en professionelen.

Inspecties van diverse aard

De gekwalificeerde medewerkers van Electro-Test voeren controles uit van elektrische installaties voor uiteenlopende toepassingen. Voor particulieren keuren ze huishoudelijke elektrische installaties en verdeelborden bij de verkoop of verhuur van hun appartement of woning. Voor bedrijven en productiefaciliteiten concentreren ze zich op de controle en de risicoanalyse van de veiligheidsaspecten van machines, toestellen en leidingen. Electro-Test deelt de elektriciteitskeuringen op in 7 rubrieken.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Gaskeuringen

Gaskeuringen

Keuring van gasinstallaties (aardgas, propaan en butaan)

Electro-Test is een erkend keuringsorganisme. Dit betekent dat Electro-Test geaccrediteerd is volgens de ISO/IEC 17020 norm voor het uitvoeren van keuringen van gasinstallaties en inspecties van propaan- en butaaninstallaties. Dit zowel in nieuwbouw als bestaande industriële gebouwen, woningen en appartementen. Voor particulieren en professionelen.

Waaruit bestaat een gascontrole?

Tijdens de initiële inspectie of periodieke controle van uw gasinstallatie sporen onze ervaren medewerkers immers eventuele lekken op. Ze onderwerpen de volledige gasinstallatie of leidingen (uit koolstofstaal, koper, polyethyleen) aan een dichtheidsproef.

Verder wordt nagegaan of de installatie conform de geldende normen is uitgevoerd. De plaatsingswijze, de aansluitingen, de conformiteit van de leidingen en de toestellen worden gecheckt en de toevoer van verbrandingslucht en afvoer van verbrandingsproducten visueel gecontroleerd.

Al deze handelingen kunnen we uitvoeren in onderstaande gevallen:

 • Bij indienststelling van een nieuwe gasinstallatie
 • Bij uitbreiding of vervanging van toestellen en/of leidingen
 • Voor openstelling van gasmeters
 • Periodieke controle

Waar controleren we? =

 • Huishoudelijke gasinstallaties in woningen, appartementen, studio’s, …
 • Industriële gasinstallaties in bedrijven, productiesites, …
 • In Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Alle gasinstallaties in ons land moeten verplicht door een erkend keuringsorganisme worden gekeurd. Pas na het overhandigen van het positief keuringsattest wordt de gasmeter opengezet of de tank gevuld.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Waterkeuringen

Keuring van een waterinstallatie

Electro-Test is uw deskundige partner voor de uitvoering van de wettelijke keuring van waterinstallaties en de keuring van rioleringsinstallaties . Om hygiëneredenen moet elke waterinstallatie bestemd voor menselijk gebruik sinds 1 juli 2004 immers verplicht worden gekeurd voor de openstelling van de waterteller of na uitbreiding of wijziging van de bestaande installatie. Tijdens de inspectie gaan we na of de drinkwater- en regenwaterinstallaties volledig van elkaar zijn gescheiden, goedgekeurde toestellen werden gebruikt en of de juiste beveiligingen op de kranen werden aangebracht.

Onze inspecteurs voeren twee soorten controles uit. Enerzijds de eentapskeuring (de tijdelijke werfaansluiting voor de watervoorziening tijdens de werf-werken) en anderzijds de definitieve keuring (van zodra de waterinstallatie volledig klaar is). Na deze keuringen bent u zeker van de onberispelijke kwaliteit van uw drinkbaar water (geen vervuiling of besmetting). Bovendien stelt onze inspecteur voor u het attest op dat moet kunnen worden voorgelegd vooraleer de waterteller wordt opengesteld.

Keuring van aansluiting op water

Waarom moet er een waterkeuring plaatsvinden voor een binneninstallatie?

Drinkwaterbedrijven in Vlaanderen zorgen er al een heel lange tijd voor dat ze kwaliteitsvol water leveren aan de gezinnen. Om dit te blijven garanderen werd er een technisch reglement voor binneninstallaties voor drinkwatervoorziening uitgewerkt. Deze wetgeving werd in het leven geroepen door de toename van het gebruik van hemelwater in de woning. Het plaatsen van een regenwaterput en het gebruiken van dit hemelwater wordt verplicht opgelegd bij elke bouwvergunning die wordt uitgereikt. Door de toename van het gebruik van regenwater in de woning is het risico voor rechtstreekse verbindingen met de drinkwaterleidingen de laatste jaren sterk toegenomen.

Wie moet een waterkeuring aanvragen?

Iedereen die een bouwaanvraag voor nieuwbouw na 1 januari 2004 heeft ingediend, moet een waterkeuring aanvragen. Bij een aanvraag voor een renovatie vanaf 1 juli 2004 moet ook een waterkeuring worden aangevraagd.

Verschillende waterkeuringen

Eéntapskeuring

Wanneer er tijdens de bouw van een woning een beperkte installatie met 1 tappunt geïnstalleerd wordt door de drinkwatermaatschappij, dan moet er een waterkeuring worden aangevraagd. Dit kan u bij Electro-Test aanvragen. Indien er 2 jaar na de ééntapskeuring nog geen basiskeuring werd aangevraagd, moet er om veiligheidsredenen een nieuwe keuring plaatsvinden van deze installatie.

Basiskeuring

Basiskeuring is een waterkeuring van de afgewerkte binneninstallatie van de woning of een appartement, deze keuring dient aangevraagd te worden door de bouwheer. Om de waterkeuring te kunnen uitvoeren, moeten volgende elementen minimaal aanwezig zijn van de binneninstallatie:

 • Warm waterproductie;
 • Centrale verwarming;
 • Toilet;
 • Bad / douche;
 • Keukenkraan;
 • Lavabo;
 • Eventueel een tweede watercircuit.

Bij de waterkeuring moeten volgende documenten in 3-voud aanwezig zijn, 1 exemplaar voor de keurder, 1 exemplaar voor de waterleverancier en 1 voor de bouwheer:

 • Uitvoeringsplan: dit is een situatieschema of een stroomkringschema dat volgens de norm NBN EN 806-1 wordt opgesteld;
 • Lijst met aangesloten toestellen.

Verloop van de waterkeuring

Indien de installatie als conform wordt gezien, stelt het keuringsorganisme na de waterkeuring een keuringsverslag van conformiteit op. Na ontvangst van dit keuringsattest kan de watermaatschappij de installatie in dienst stellen.

Als de installatie niet onmiddellijk conform wordt bevonden, wordt er een keuringsverslag van niet-conformiteit met alle opmerkingen opgesteld. De watermaatschappij kan de installatie niet in dienst stellen zonder een verslag met positief resultaat. Na het oplossen van de opmerkingen of inbreuken kan er een herkeuring worden aangevraagd.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Rioleringskeuringen

Keuring van een rioleringsinstallatie

Electro-Test is uw deskundige partner voor de uitvoering van de wettelijke keuring van waterinstallaties en de keuring van rioleringsinstallaties . Om hygiëneredenen moet elke waterinstallatie bestemd voor menselijk gebruik sinds 1 juli 2004 immers verplicht worden gekeurd voor de openstelling van de waterteller of na uitbreiding of wijziging van de bestaande installatie. Tijdens de inspectie gaan we na of de drinkwater- en regenwaterinstallaties volledig van elkaar zijn gescheiden, goedgekeurde toestellen werden gebruikt en of de juiste beveiligingen op de kranen werden aangebracht.

Onze inspecteurs voeren twee soorten controles uit. Enerzijds de eentapskeuring (de tijdelijke werfaansluiting voor de watervoorziening tijdens de werf-werken) en anderzijds de definitieve keuring (van zodra de waterinstallatie volledig klaar is). Na deze keuringen bent u zeker van de onberispelijke kwaliteit van uw drinkbaar water (geen vervuiling of besmetting). Bovendien stelt onze inspecteur voor u het attest op dat moet kunnen worden voorgelegd vooraleer de waterteller wordt opengesteld.

Keuring van aansluiting op riolering

Rioleringskeuring

Sinds 1 juli 2011 is in Vlaanderen de controle van de privéwaterafvoer verplicht bij elke nieuwbouw en grote verbouwing en bij aankoppeling of heraansluiting van de riolering. Onze inspecteurs gaan enerzijds na of het vervuild water van uw woning op een correcte manier naar de riolering wordt afgevoerd. Anderzijds mag er nergens contact zijn tussen het afgevoerde huishoudelijk water (vuilwaterafvoer) en de regenwaterafvoer.

Eenmaal uw installatie conform werd verklaard, bezorgt onze inspecteur u een positief rapport. Dit overhandigt u vervolgens aan uw rioolbeheerder die uiteindelijk overgaat tot aansluiting.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Brandkeuringen

Keuring van branddetectiesystemen

‘Beter voorkomen dan genezen’ is een belangrijke boodschap in de strijd tegen brand. Het snel lokaliseren van de brandhaard of signaleren van rookontwikkeling speelt dan ook een grote rol bij het beperken van de schade. Voor bedrijfsgebouwen, fabriekshallen, openbare gebouwen, hotels, maar ook woningen en flatgebouwen, is een professionele branddetectie-installatie een must. Hierbij moet u erover waken dat de plaatsing van de branddetectoren correct gebeurt en hun werking regelmatig wordt gecontroleerd.

Voor de keuring van uw branddetectie-installatie kunt u terecht bij een erkend keuringsorganisme, zoals Electro-Test. Wij zijn namelijk door BELAC geaccrediteerd voor zowel de initiële keuring van branddetectiesystemen bij hun indienststelling als voor hun periodieke controle conform de geldende regelgeving.

Hoe verloopt de controle?

Electro-Test beschikt over bekwame medewerkers en over de geschikte testuitrusting en meetapparatuur om branddetectiesystemen ter plaatse te keuren. In de praktijk bestaat de inspectie bij indienststelling uit een visuele controle van de installatie. Hierbij wordt nagekeken of deze voldoet aan de wettelijke normen, de eisen van het lastenboek en de goedgekeurde plannen. Zowel bij de initiële inspectie als de periodieke controle wordt de correcte werking van de installatie gecontroleerd aan de hand van werkingstesten en typevuurhaarden. De doeltreffendheid van de bewaking met behulp van branddetectoren tenslotte wordt getest in functie van de reële omstandigheden waarin ze worden gebruikt.

Electro-Test is een erkend organisme voor de keuring van verschillende types branddetectie- en alarminstallaties. Onze inspecteurs maken bij de controle doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

 • MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm)
 • Branddetectie-installatie
 • Rookkoepels
 • Brandhaspels
 • Hydranten of brandkranen
 • Evacuatieplannen
 • Evacuatieoefeningen
 • Brandinterventie dossier
 • Algemene brandveiligheid

Na afloop van de keuring stelt onze inspecteur een keuringsverslag op en stuurt hij dit naar de opdrachtgever. Vertoont de branddetectie-installatie geen gebreken en voldoet ze aan de wettelijke normen, dan wordt ze door Electro-Test conform verklaard.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Hefwerktuigen

Keuring van hefwerktuigen en liften

Electro-Test is door de overheid erkend als Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) voor de keuring van hefwerktuigen en de keuring van liften. Dit impliceert dat Electro-Test als controleorganisme door Belac onder het nummer 234 geaccrediteerd is volgens de norm NBN ISO 17020 voor dit domein.

Deskundige technische controle

Electro-Test beschikt over gekwalificeerde medewerkers om een breed gamma toestellen aan de gepaste controles te onderwerpen en de vereiste keuringscertificaten af te leveren. Wij voeren onder meer inspecties uit van de staat, de veilige werking en het veiligheidsniveau van volgende toestellen:

Deskundige technische controle

 • Hefwerktuigen zoals kranen, torenkranen, mobiele kranen, loopkranen, autolaadkranen,…
 • Hijslieren en takels
 • Hoogwerkers en schaarliften
 • Heftrucks en verreikers
 • Autohefbruggen
 • Personenliften, goederenliften en gehandicaptenliften
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Personenbouwliften
 • Matriaalliften
 • Beweegbare hangstellen

De afdeling hefwerktuigen voert ook controles uit van:

 • Ladders
 • Stellingen
 • Valbeschermingen
 • Rolpaden en roltrappen
 • Tenten, podia en tijdelijke evenementlocaties
 • Graafmachines
 • Werkplatformen
 • Tilliften voor personen met een handicap

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

EPB

EPB-verslaggever

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar.

Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB. Bouw-e en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN)

Type EPB-verslagen?

EPB verslag voor Renovatie:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
 • Inclusief:
  • Opmaken Voorcalculatieverslag
  • Opmaken adviesverslag
  • Opmaken Cloudwerkingsplatform
  • Overhandigen checklijsten
  • Opmaken 3D-tekening
  • Indienen van een startverklaring.
  • Verschillende berekeningsaanpassingen
  • Telefonische en email ondersteuning 24/24
  • Opvolging
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.
  • Voorcalculatie en bespreken van de voorlopige resultaten betreft E-en S-peil.
  • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
  • Indienen van een startverklaring.
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.

EPB verslag voor Nieuwbouw & IER: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
 • Inclusief:
  • Opmaken Voorcalculatieverslag
  • Opmaken adviesverslag
  • Opmaken Cloudwerkingsplatform
  • Overhandigen checklijsten
  • Opmaken 3D-tekening
  • Indienen van een startverklaring.
  • Verschillende berekeningsaanpassingen
  • Telefonische en email ondersteuning 24/24
  • Opvolging
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.
  • Voorcalculatie en bespreken van de voorlopige resultaten betreft E-en S-peil.
  • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
  • Indienen van een startverklaring.
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.

Wat houdt EPB-Vlaanderen in?

EPB = Energieprestatie binnenklimaat

 • Elk nieuwbouwproject of verbouwing, elke vergunnings- of meldingsplichtige moet sinds 2006 voldoen aan de EPB-normen.
 • Elke gebouw dient bijgevolg te voldoen aan eisen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie, enz…

Voorcalculatie

 • Op basis van uw bouwplannen wordt er een voorcalculatie opgemaakt
 • Waarbij getoetst wordt of de vooropgestelde materialen en technieken voldoen aan de geldende wetgeving.
 • Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de bouwheer en/of architect.
 • Bij bouwprojecten waar een S-en E-peil wordt verkregen, kunnen er simulaties worden uitgevoerd ter verbetering van deze waarden.
 • Er wordt steeds op maat van de klant gewerkt.

Opmaak Starterverklaring & EPB aangifte (EPC Bouw)

 • Opmaak startverklaring ten minste 8 dagen vóór de start der werken.
 • Opmaak epb-aangifte op basis van de reële situatie.
 • Deze dient te gebeuren uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw of 6 maanden na de beëindiging van de werken.
 • Daarnaast moet de epb-aangifte in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend.
 • Bij nieuwbouwprojecten waarvoor een E-peil  eis is, wordt bij deze aangifte ook een energie prestatiecertificaat bouw (EPC Bouw) afgeleverd.
 • Voor residentiële gebouwen is dit certificaat gelijkgesteld aan het EPC dat nodig is bij verhuur of verkoop.
Energieprestatiecertificaat-Pagina_1Energieprestatiecertificaat_23092015105738_Pagina_2Transmissieformulier_23092015105738_Pagina_1Opdeling_Bouwproject_Formulier_23092015105738_Pagina_1Hoofdformulier_23092015105738_Pagina_1EPW-formulier_23092015105738_Pagina_1

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Veiligheidscoordinator

Veiligheidscoordinator

Veiligheidscoordinator

 

Blowerdoor, Blowerdoor brussel, blowerdoor test, blowerdoor test, contact, Eco-Test, energiedeskundige, energiedeskundige type A, energiedeskundige type B, energieprestatiecertificaat, epb, epb nieuwbouw, epb renovatie, epc, epc, verhuur, epc verkoop, luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant, prijslijst, thermografie, veiligheidscoördinatie, veiligheidscoördinatie, ventilatie, ventilatie verslaggever, EPB-verslaggeving, Veiligheidscoördinatie, Luchtdichtheidsmetingen, luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant, blowerdoor (Blowerdoortesten), Thermografie en Ventilatietechnieken (Ventilatie verslaggever).

 

Veiligheidscoordinator

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinator

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

veiligheid_gr

De oorzaak van veel ongevallen op bouwplaatsen vindt zich vaak in tekortkomingen of verkeerde keuzes in het ontwerp. Tijdens het ontwerp van het project moet de veiligheidscoördinator er voor zorgen dat er rekening gehouden wordt met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken.

Prijs van Veiligheidscoördinatie?

Veiligheidscoördinator voor Renovatie: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Inclusief:
  • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP).
  • Het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)
  • Opstellen verslagen
  • Het openen en bijhouden van het postinterventiedossier (PID)
  • En bijhouden aanvullingen.

Veiligheidscoördinator voor Nieuwbouw:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Inclusief:
  • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP).
  • Het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)
  • Opstellen verslagen
  • Het openen en bijhouden van het postinterventiedossier (PID)
  • En bijhouden aanvullingen.

Waarvoor dient een veiligheidscoördinator?

 • In de bouwsector gebeuren jaarlijks tientallen dodelijke ongevallen die te wijten zijn aan de interactie tussen aannemers die tegelijk of aaneensluitend aan de slag zijn op werven.
 • Om hieraan te verhelpen werd vanaf 2001 de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij een bouwproject verplicht.
 • Zodra de werken worden uitgevoerd door meer dan 1 aannemer (gelijktijdig of achtereenvolgend),
 • geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken.
 • En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.
 • Ingeval je bouwproject kleiner is dan 500m² en je bent een privépersoon, dan staat je architect in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
 • Is je bouwproject groter dan 500m² of is je zaak (bvba, nv, …) de bouwheer, dan sta je zelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
 • De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase met een afzonderlijk contract
 • Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk adviseert de veiligheidscoördinator de architect om in het ontwerp de nodige veiligheidsmaatregelen op te nemen opdat de verwezenlijking van het bouwwerk op een veilige manier kan gebeuren evenals latere onderhoudswerken.
 • De veiligheidscoördinator maakt het veiligheids-en gezondheidsplan op, inclusief advies m.b.t. het ontwerp.
 • Hij staat ontwerper en opdrachtgever bij met specifieke vragen m.b.t. het ontwerp.
 • Hij geef advies aan opdrachtgever en ontwerper m.b.t. de ontvangen veiligheidsdossiers van de kandidaat-aannemers.
 • Tijdens de verwezenlijkingsfase zorgt hij dat alle betrokken partijen zich aan het veiligheids- en gezondheidsplan houden d.m.v. veiligheidsbezoeken, veiligheidsvergaderingen en verslagen.
 • Bij het einde der werken draagt hij het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.
 • Het PID bevat technische en administratieve inlichtingen over je bouwwerk.
 • De notaris zal er naar vragen bij de verkoop of schenking van het gebouw.
 • Zonder het PID kan de verkoop wettelijk niet doorgaan.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Blowerdoor

Luchtdichtheidsmeter

Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil (tot meer dan 10 E-punten ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Om bij de bepaling van het E-peil de goede luchtdichtheid in rekening te kunnen brengen, moet het bewijs van de luchtdichtheid geleverd worden door middel van een meting. Deze meting dient overeenkomstig NBN EN 13829:2001 uitgevoerd te worden.

luchtdichtheidstest-250x320

Bij een blowerdoortest (blower test, blowerdoor, luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,…) wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

 • Verlaging van het E-peil
 • Verlagen van de energie-factuur
 • Vermijden van schimmelplekken
 • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

Type Blowerdoortesten?

B-meting zonder conformiteitsverklaring: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
  • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookstif
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.

A-meting met conformiteitsverklaring: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
  • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookmachine.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.
  • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.

Wat houdt een blowerdoortest in?

Luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2015

  • Dat houdt onder andere in dat de meting enkel mag uitgevoerd zijn door erkende luchtdichtheidsmeters.
 • Om erkend te kunnen worden moeten de uitvoerders  van dergelijke luchtdichtheidsmetingen over de nodige theoretische en praktische kennis beschikken en een minimale ervaring kunnen aantonen.
  • Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Belangrijk is dat alle buitendeuren en -ramen gesloten zijn, en dat alle binnendeuren open staan.
  • Eén uitzondering: de deur naar het toilet mag dicht blijven.
  • Ventilatie wordt uitgeschakeld, en eventuele controleerbare ventilatie-openingen worden in gesloten toestand geplaatst.
  • Vervolgens wordt de blowerdoor (bij voorkeur) in een deuropening geplaatst.
  • De blowerdoor is een kaderwerk dat gemakkelijk aan de deuropening aangepast kan worden, en die quasi luchtdicht afsluit, op een opening voor de ventilator na.
  • De ventilator zal dan, na plaatsing in de blowerdoor, lucht in de woning blazen of eruit wegzuigen.
 • Voor een aantal verschillende drukken wordt gekeken welk volume aan lucht hierbij verplaatst wordt, en het zijn deze resultaten die aanleiding geven tot de uiteindelijke waarde voor de luchtdichtheid van uw woning.

Als u een luchtdichtheidsmeting wil meerekenen in de EPB-aangifte is het belangrijk volgende te verifiëren:

  • De test moet beschikken over een conformiteitsverklaring.
  • Deze verklaring bevat een identificatiecode van 20 tekens, om de geldigheid te kunnen valideren.
  • Deze code moet ingevuld worden in de EPB-software 3G.
  • Zoals hoger vermeld, kan het resultaat van een luchtdichtheidsmeting aanleiding geven tot een beter E-peil.
  • Hoe dit werkt, vindt u terug in ons artikel over het effect van de luchtdichtheid van een woning op het berekende E-peil.
  • Dit kan van pas komen wanneer u boven de maximale grens uitkomt (E50 in 2016), of wanneer u ermee op of onder de subsidiegrens kan geraken (momenteel E60).
  • In het eerste geval spaart u een (hoge) boete uit, in het tweede geval kan u aanspraak maken op een premie en een korting op uw onroerende voorheffing.
  • Indien u tijdens de bouwwerken een test laat uitvoeren om de luchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook nog een effectieve energiebesparing op.
 • Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht, uitdroging van de binnenlucht,… en leidt een betere luchtdichtheid ook tot een betere geluidsisolatie.
BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_05BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_09BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_10BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_07

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Ventilatieverslaggever

Ventilatieverslaggever

Een woongebouw dient over ventilatievoorzieningen te beschikken die toelaten om de noodzakelijke debieten (Externe link) te realiseren.

Welk debiet noodzakelijk is, hangt af van de functie van elke ruimte.

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag (opmeting ter plaatse).

Daarvoor heeft u een ventilatieverslaggever nodig. U stelt die best aan, tegelijk met uw architect en met de verslaggever. De ventilatieverslaggever (Externe link) is bij voorkeur iemand onafhankelijk van uw geplaatste installatie. Zo heeft u meer garantie dat dit naar behoren werd uitgevoerd. Neem dit best op in uw contract als de installatie niet naar behoren werd opgeleverd.

 • Verlaging van het E-peil
 • Verlagen van de energie-factuur
 • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

Type ventilatieverslaggevingen?

Ventilatievoorontwerp: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
 • Inclusief:
  • Incl. bijdrage kwaliteitskader
  • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS-P 73-1
  • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS-P 73-1
  • Werken met de webapplicatie voor ventilatieverslaggevers
  • Advies plaatsing ventielen en doorstroomopeningen.
  • Advies plaatsing ventilatieunit.
  • Advies diameters van de kanalen.

Ventilatieprestatieverslag: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
 • Inclusief:
  • Opmeting en controle ter plaatse
  • Inclusief onkost van (25-euro) aan kwaliteitskader
  • Opstellen meetrapport.
  • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.

Wat houdt een ventilatievoorontwerp en ventilatieprestatieverslag in?

Ventilatieverslaggeving vanaf 1 januari 2016

 • Het voorontwerp dient reeds gemaakt worden in de fase van het ontwerp van de woning, liefst in samenspraak met de architect.
 • Het voorontwerp dient opgeladen te worden in een centrale databank voorafgaand aan de startverklaring EPB.
 • Dit alles met een uniek nummer (code). De epb verslaggever dient deze code in te vullen in zijn startverklaring.
 • Het ontwerp mag wel achteraf nog gewijzigd worden.

Ventilatieverslaggever coördinatie

 • Het aanmaken van het dossier bij het BCCA.
 • Zonder het aanstellen van een ventilatie verslaggever coördinatie kan geen startverklaring (EPB) worden ingediend (voorlopig nog wel mogelijk maar er kan geen aangifte ingediend worden).
 • Stelt de respectievelijke verslaggevers aan.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Thermografie

Thermograaf

Met een thermografisch onderzoek van je woning of appartement kan je bouwkundige afwijkingen laten opsporen zoals de aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie, koudebruggen, vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren en spleten,… Met de resultaten die zo’n onderzoek opleveren, kan je onmiddellijk gerichte acties ondernemen en zo significant energie besparen.

Thermograaf-20banner-resizedThermografie

Op basis van de intensiteit van de IR straling, bepaalt de detector de temperatuur van het oppervlak van het object, en maakt het zichtbaar voor het menselijk oog in een thermisch beeld. Dit proces wordt thermografie genoemd. Een energiedeskundige heeft de nodige opleidingen gevolgd om met een thermografische camera te werken en de vereiste conclusies uit de infraroodfoto’s te trekken.

Prijs van Thermografie?

Thermografie Appartement: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.

Rijwoning, duplex en half open bebouwing: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.

Open bebouwing:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.

Wat houdt thermografie in?

 • Thermografisch onderzoek van woningen wint de laatste jaren enorm aan populariteit omdat deze kwalitatieve meettechniek snel, eenvoudig en veilig valt uit te voeren.
 • Het onderzoek levert een grote hoeveelheid aan informatie op waardoor gerichte acties kunnen ondernomen worden om significant energie te besparen.

Ook in volgende gevallen kunnen wij u dergelijk onderzoek aanbieden:

 • Comfortklachten ten gevolge van tocht (luchtlekken)
 • Nazicht van de kwaliteit van na-isolatie van een bestaand gebouw
 • Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie
 • Koudebruggen
 • Opsporen van lekkages (bv. Vloerverwarming, centrale verwarming, …)
 • Een thermografisch onderzoek wordt vaak gecombineerd met een blowerdoortest.
 • Door het in onderdruk brengen van de woning/gebouw kan infiltratie van koude lucht zichtbaar worden gemaakt.
 • Door het op overdruk brengen van de woning/gebouw worden luchtlekken aan de buitenzijde zichtbaar.

De resultaten van dergelijk onderzoek zijn natuurlijk afhankelijk van nogal wat factoren. Een meting wordt daarom best uitgevoerd indien voldaan is aan volgende:

 • Zo laag mogelijke buitenluchttemperatuur en zo hoog mogelijke binnentemperatuur (verschil in temperatuur tussen buiten en binnen dient zo groot mogelijk te zijn)
 • Weinig of geen zonneschijn
 • Weinig of geen regen
 • Weinig of geen wind
Woning_Gevels_isolatie_energie_verlies

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
 
- Gereserveerd
 
- In behandeling
 
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

EPC

Energiedeskundige type A – PEB Certificateur

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is ingevoerd ter verbetering van de energiezuinigheid van gebouwen.

 • Sinds 1 november 2008 is een EnergiePrestatieCertificaat verplicht: bij verkoop van woningen en appartementen.
 • Sinds 1 januari 2009 is een EnergiePrestatieCertificaat verplicht: bij verhuur van woningen en appartementen.
 • Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om het berekend energieverbruik (= kengetal) en het adres van de woongelegenheid, of de unieke code van EPC te vermelden in commerciële advertenties waarin de woongelegenheid te koop of te huur wordt aangeboden.
 • Sinds 1 januari 2019 werd het EPC certificaat in een nieuw jasje geplaatst. Het blijft verplicht maar zal er dus visueel anders uitzien en bevat nieuwe informatie. Het belangrijkste verschil is dat er niet enkel een energiescore maar ook een energielabel wordt meegegeven. Dit label kan gaan van A+ (zeer goed) tot F (zeer slecht). Het EPC+ zal ook meer aanbevelingen doen om je woning energiezuiniger te maken en er zal hiervoor een kostenindicatie worden toegevoegd. De Vlaamse regering wil namelijk met het Renovatiepact tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning van 2017. Via dit EPC+ hopen ze dit doel te bereiken.

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A. De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verhuren, is daarvoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris.

Type EPC’s?

EPC Appartement / Studio:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

EPC rijwoning, duplex en half open bebouwing: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

EPC open bebouwing: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

Wat houdt het EPC-certificaat allemaal in?

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

 • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;
 • de verhuur van een woning, appartement, studio,…  en bij onroerende leasing. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, vakantiewoning,… .

Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.

 • Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders.
 • De eigenaar (verkoper) stelt daarom een erkende energiedeskundige type A aan. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte aangezien er door de overheid geen vaste prijs opgelegd wordt.
 • De eigenaar kan dan vooraf aan het plaatsbezoek de nodige documenten opzoeken en verzamelen(bv. geldige facturen van werken aan de woning). Hij overhandigt die documenten aan de energiedeskundige ten laatste tijdens het plaatsbezoek. Vaak resulteert het gebruik van een bewijsstuk in een beter energiescore. Als er geen  bewijsstuk  voorhanden is, wordt gerekend met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie.
 • In zoekertjes, advertenties, … moet ook informatie over het EPC gepubliceerd worden door de verkoper!
 • Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en het verwarmen van water. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur!
 • De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst. Een score in de groene zone wijst op een energiezuinige woning, de rode zone staat gelijk aan energieverslindend. Op de balk staan waarden van 0 tot 700. Hoe hoger de score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe slechter de woning scoort op energie. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.
 • Op het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt en tot wanneer het EPC geldig is. Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.
 • Pagina twee van het EPC gaat in op de energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie
 • Wie verkoopt of verhuurt, moet enerzijds over een geldig EPC beschikking en moet anderzijds een aantal elementen uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

  De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

  • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
  • affiches omtrent openbare verkoop;
  • informatie op (immo-)beurzen;
  • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
  • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
  • TV- of radio-advertenties.

   

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
   
  - Gereserveerd
   
  - In behandeling
   
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Bouwcoördinatie

  Bouwcoördinatie

  Een bouwcoördinator is iemand die u bij staat tijdens heel uw bouwproces. Hij zal samen met u de opgemaakte plannen van de architect overlopen en hier en daar bij sturen waar eventuele hekele punten qua uitvoering en kostprijs zullen zijn. Hierna worden offertes gevraagd die allemaal aan de klant worden voorgesteld zodat u als klant kan kiezen welke aannemers op de werf komen. Er wordt samen met u een planning opgemaakt, dewelke afhankelijk is van uw einddatum. Wanneer de werken in uitvoering zijn zorgen wij voor de coördinatie en de controle van de werken. Kortom heel het verhaal wat het bouwen juist moeilijk maakt neem de bouwcoördinator op zich.

  Het moment dat wij starten met een nieuw project, vragen wij voor alle werken offertes aan en maken een totale kostprijsberekening. Wanneer wij als bouwcoördinator prijs vragen bij leveranciers of aannemers liggen de prijzen snel 10% lager dan wanneer een particulier prijs vraagt. Puur om het feit dat de aannemers weten dat de werken deftig opgevolgd worden en wanneer ze op de werf verwacht worden dat effectief alles in orde is zodat ze hun werken kunnen starten. Eveneens in uitvoeringsmethodes kan soms geld bespaard worden waar elke individuele aannemer geen rekening mee houdt.

  De kostprijs van een bouwcoördinator mag je niet zien als een kost. Gaandeweg zal duidelijk worden dat wij meer besparen dan wat we kosten.

  Nog een belangrijk voordeel is dat er bij het begin van het project een planning wordt opgesteld aan de hand van uw einddatum. Wij zorgen ervoor dat alle werken goed zijn voorbereid en elkaar snel opvolgen waardoor u sneller kan verhuizen.

  Kostprijs?

  Kostprijs?

  • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
   • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Beschrijving:
   • De kostprijs van bouwcoördinatie is niet een vast percentage per project. Er wordt aan de hand van de omvang, moeilijkheidsgraad,… een prijs bepaald.
   • Als u op zoek bent naar een bouwcoördinator kan u ons best via mail of telefoon contacteren om een afspraak te maken.
   • Tijdens dit verkennend gesprek kan er doorgegeven worden wat er juist wordt verwacht en kunnen wij een eerlijke offerte opmaken.

   

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
   
  - Gereserveerd
   
  - In behandeling
   
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Ontwerp en studies

  Ontwerp en studies

  Omdat we reeds veel weten over uw bouwproject, maar nog niet alles, kunnen we dit verder gaan uitdiepen met verdere studies naar warmteverliesberekeningen in functie van de te plaatsen centrale verwarming (gasketel, warmtepomp, …) of de dimensionering van uw zonnepanelen. Zodanig dat uw reëel verbruik effectief 0 kWh/jaar is. De warmteverliesberekening zal u bevestigen dat het gekozen verwarmingssysteem niet onder- of overgedimensioneerd is.

  Een warmteverliesberekening is essentieel om de verwarmingsbehoefte van een woning te bepalen. Via ramen, deuren, het dak, de vloer of kieren gaat er vaak heel wat warmte verloren. De hoofdoorzaak hier is slechte of geen isolatie. Maar ook de beglazing (enkel, dubbel of hoogrendement) speelt een belangrijke rol. Wij bezorgen u binnen enkele dagen reeds een volledige warmteverliesberekening conform norm EN 12831, dit is tevens een EPB-aanvaard stavingsstuk.

  warmteverliesberekening  (EN 12831)

  Een warmteverliesberekening is essentieel om de verwarmingsbehoefte van een woning te bepalen. Via ramen, deuren, het dak, de vloer of kieren gaat er vaak heel wat warmte verloren. De hoofdoorzaak kan hier allerlei zijn. Ventilatieverliezen en transmissieverliezen dragen bij in de bepalen van het warmteverlies.

  Toelichting

  Momenteel worden heel wat aangiftes ingediend met een betere waarde voor de ontwerpvertrek- en/of retourtemperatuur dan de waarde bij ontstentenis. Om dit te kunnen staven zijn er dimensioneringsnota’s van het warmteafgiftesysteem of warmteverliesberekeningen noodzakelijk. Wat er als stavingsstuk toegelaten was, was niet altijd duidelijk. Diverse documenten kunnen de temperaturen aantonen maar het gebruik hiervan als bewijs, was niet altijd even duidelijk.

  De nieuwe regeling lost deze problemen op. Voortaan moet de dimensioneringsberekening drie belangrijke elementen bevatten:

  • Een warmteverliesberekening van het gebouw en van elke ruimte afzonderlijk. De warmtebehoefte moet berekend zijn conform NBN EN 12831:2003 en NBN EN 12831 ANB:2015;
  • Een selectie van de afgifte-elementen volgens de gekozen ontwerpvertrek- en retourtemperaturen van de verwarmingskringen en de berekende warmtebehoefte;
  • Een berekening van het resulterende ontwerptemperatuurregime voor de warmteopwekking op basis van de gespecificeerde ontwerptemperatuurregimes voor de verschillende warmteafgifte-elementen.

  Het stavingsdocument zelf moet een overzicht bevatten van de technische specificaties van de gekozen afgifte-elementen en een samenvattend overzicht van de dimensionering. Het stavingsdocument dient een samenvattend overzicht te bevatten van de dimensionering en de technische specificaties van de gekozen afgifte-elementen.

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
   
  - Gereserveerd
   
  - In behandeling
   
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Plaatsbeschrijving

  Plaatsbeschrijving

  Plaatsbeschrijving

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
   
  - Gereserveerd
   
  - In behandeling
   
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Preventieadvies

  Preventieadvies

  Preventieadvies

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
   
  - Gereserveerd
   
  - In behandeling
   
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Risicoanalyses

  Risicoanalyses

  Risicoanalyses

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
   
  - Gereserveerd
   
  - In behandeling
   
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  FAQ

  EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, … maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat.

  Tag: EPB

  Load More

  Team

  Zaakvoerder

  ing. Otto Vannetelbosch

  Vaardigheden

  EPB als verslaggever (EPB - Vlaanderen - Nieuwbouw/Renovatie)
  Energiedeskundige Type A (EPC - Vlaanderen - Verkoop/Verhuur)
  Inspecteur Elektriciteit (AREI)
  Luchtdichtheidsmeter STS-P-71-3 (Blowerdoor - België)
  Ventilatietechnicus
  Veiligheidscoördinator (niv A/B)
  Certificateur Openbare gebouwen (PEB - Brussel)
  EPB-adviseur (PEB - Brussel - Verkoop/Verhuur)
  Thermograaf
  Preventieadviseur

  Veiligheidsinspecteur/Admin. Medewerker

  Nathalie Vermeylen

  Veiligheidscoördinator (niv A/B)

  Veiligheidsinspecteur/Luchtdichtheidsmeter

  Zef Florentie

  Vaardigheden

  Veiligheidscoördinator (niv A/B)
  Luchtdichtheidsmeter STS-P-71-3 (Blowerdoor - België)

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
   
  - Gereserveerd
   
  - In behandeling
   
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Contacteer

  ECO-TEST Wespelaarsesteenweg 68, 3150 Haacht, België - info@eco-test.be

  Translate »