ECO-TEST

Onze dienstverlening omvat blowerdoortest, blowerdoor, blower test, epb, epc, veiligheidscoordinator, energieverslaggever, epb-verslaggeving, Veiligheidscoördinatie, Luchtdichtheidsmetingen (Blowerdoortesten), Thermografie en Ventilatietechnieken (Ventilatie verslaggever), blowerdoor brussel, blowerdoor test, blowerdoor test,  energiedeskundige type A, energiedeskundige type B, energieprestatiecertificaat, epb, epb nieuwbouw, epb renovatie, epc verhuur, epc verkoop, luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant, thermografie, veiligheidscoördinatie, veiligheidscoördinatie, ventilatie en ventilatie verslaggever.

 

Jarenlange ervaring en permanente bijscholing zorgen voor een degelijke en professionele begeleiding van bouwprojecten zowel voor de particuliere markt als voor bouwpromotoren, scholen, kantoren, publieke gebouwen, overheidsopdrachten enz. WTCB

WTCB – Go2 – De startpagina van VlaanderenURL aanmeldenVision IQ Directory

blowerdoortest, blowerdoor, epb,epc, veiligheidscoordinator, energieverslaggever,blowerdoortest vlaams-brabant, blowerdoor brussel en luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant,Blowerdoor, Blowerdoor brussel, blowerdoor test, blowerdoor test, contact, Eco-Test, energiedeskundige, energiedeskundige type A, energiedeskundige type B, energieprestatiecertificaat, epb, epb nieuwbouw, epb renovatie, epc, epc, verhuur, epc verkoop, luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant, prijslijst, thermografie, veiligheidscoördinatie, veiligheidscoördinatie, ventilatie, ventilatie verslaggever, EPB-verslaggeving, Veiligheidscoördinatie, Luchtdichtheidsmetingen, luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant, blowerdoor (Blowerdoortesten), Thermografie en Ventilatietechnieken (Ventilatie verslaggever),ECO-TEST, ECOTEST.

 

EPB

EPB-verslaggever

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar.

Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB. Bouw-e en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN)

Type EPB-verslagen?

EPB verslag voor Renovatie:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
 • Inclusief:
  • Opmaken Voorcalculatieverslag
  • Opmaken adviesverslag
  • Opmaken Cloudwerkingsplatform
  • Overhandigen checklijsten
  • Opmaken 3D-tekening
  • Indienen van een startverklaring.
  • Verschillende berekeningsaanpassingen
  • Telefonische en email ondersteuning 24/24
  • Opvolging
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.
  • Voorcalculatie en bespreken van de voorlopige resultaten betreft E-en S-peil.
  • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
  • Indienen van een startverklaring.
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.

EPB verslag voor Nieuwbouw & IER: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
 • Inclusief:
  • Opmaken Voorcalculatieverslag
  • Opmaken adviesverslag
  • Opmaken Cloudwerkingsplatform
  • Overhandigen checklijsten
  • Opmaken 3D-tekening
  • Indienen van een startverklaring.
  • Verschillende berekeningsaanpassingen
  • Telefonische en email ondersteuning 24/24
  • Opvolging
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.
  • Voorcalculatie en bespreken van de voorlopige resultaten betreft E-en S-peil.
  • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
  • Indienen van een startverklaring.
  • Indienen van het definitieve EPB verslag.

Wat houdt EPB-Vlaanderen in?

EPB = Energieprestatie binnenklimaat

 • Elk nieuwbouwproject of verbouwing, elke vergunnings- of meldingsplichtige moet sinds 2006 voldoen aan de EPB-normen.
 • Elke gebouw dient bijgevolg te voldoen aan eisen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie, enz…

Voorcalculatie

 • Op basis van uw bouwplannen wordt er een voorcalculatie opgemaakt
 • Waarbij getoetst wordt of de vooropgestelde materialen en technieken voldoen aan de geldende wetgeving.
 • Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de bouwheer en/of architect.
 • Bij bouwprojecten waar een S-en E-peil wordt verkregen, kunnen er simulaties worden uitgevoerd ter verbetering van deze waarden.
 • Er wordt steeds op maat van de klant gewerkt.

Opmaak Starterverklaring & EPB aangifte (EPC Bouw)

 • Opmaak startverklaring ten minste 8 dagen vóór de start der werken.
 • Opmaak epb-aangifte op basis van de reële situatie.
 • Deze dient te gebeuren uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw of 6 maanden na de beëindiging van de werken.
 • Daarnaast moet de epb-aangifte in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend.
 • Bij nieuwbouwprojecten waarvoor een E-peil  eis is, wordt bij deze aangifte ook een energie prestatiecertificaat bouw (EPC Bouw) afgeleverd.
 • Voor residentiële gebouwen is dit certificaat gelijkgesteld aan het EPC dat nodig is bij verhuur of verkoop.
Energieprestatiecertificaat-Pagina_1Energieprestatiecertificaat_23092015105738_Pagina_2Transmissieformulier_23092015105738_Pagina_1Opdeling_Bouwproject_Formulier_23092015105738_Pagina_1Hoofdformulier_23092015105738_Pagina_1EPW-formulier_23092015105738_Pagina_1

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
18
- Gereserveerd
18
- In behandeling
18
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinator

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

veiligheid_gr

De oorzaak van veel ongevallen op bouwplaatsen vindt zich vaak in tekortkomingen of verkeerde keuzes in het ontwerp. Tijdens het ontwerp van het project moet de veiligheidscoördinator er voor zorgen dat er rekening gehouden wordt met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken.

Prijs van Veiligheidscoördinatie?

Veiligheidscoördinator voor Renovatie: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Inclusief:
  • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP).
  • Het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)
  • Opstellen verslagen
  • Het openen en bijhouden van het postinterventiedossier (PID)
  • En bijhouden aanvullingen.

Veiligheidscoördinator voor Nieuwbouw:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Inclusief:
  • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP).
  • Het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)
  • Opstellen verslagen
  • Het openen en bijhouden van het postinterventiedossier (PID)
  • En bijhouden aanvullingen.

Waarvoor dient een veiligheidscoördinator?

 • In de bouwsector gebeuren jaarlijks tientallen dodelijke ongevallen die te wijten zijn aan de interactie tussen aannemers die tegelijk of aaneensluitend aan de slag zijn op werven.
 • Om hieraan te verhelpen werd vanaf 2001 de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij een bouwproject verplicht.
 • Zodra de werken worden uitgevoerd door meer dan 1 aannemer (gelijktijdig of achtereenvolgend),
 • geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken.
 • En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.
 • Ingeval je bouwproject kleiner is dan 500m² en je bent een privépersoon, dan staat je architect in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
 • Is je bouwproject groter dan 500m² of is je zaak (bvba, nv, …) de bouwheer, dan sta je zelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
 • De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase met een afzonderlijk contract
 • Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk adviseert de veiligheidscoördinator de architect om in het ontwerp de nodige veiligheidsmaatregelen op te nemen opdat de verwezenlijking van het bouwwerk op een veilige manier kan gebeuren evenals latere onderhoudswerken.
 • De veiligheidscoördinator maakt het veiligheids-en gezondheidsplan op, inclusief advies m.b.t. het ontwerp.
 • Hij staat ontwerper en opdrachtgever bij met specifieke vragen m.b.t. het ontwerp.
 • Hij geef advies aan opdrachtgever en ontwerper m.b.t. de ontvangen veiligheidsdossiers van de kandidaat-aannemers.
 • Tijdens de verwezenlijkingsfase zorgt hij dat alle betrokken partijen zich aan het veiligheids- en gezondheidsplan houden d.m.v. veiligheidsbezoeken, veiligheidsvergaderingen en verslagen.
 • Bij het einde der werken draagt hij het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.
 • Het PID bevat technische en administratieve inlichtingen over je bouwwerk.
 • De notaris zal er naar vragen bij de verkoop of schenking van het gebouw.
 • Zonder het PID kan de verkoop wettelijk niet doorgaan.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
18
- Gereserveerd
18
- In behandeling
18
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Blowerdoor

Luchtdichtheidsmeter

Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil (tot meer dan 10 E-punten ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Om bij de bepaling van het E-peil de goede luchtdichtheid in rekening te kunnen brengen, moet het bewijs van de luchtdichtheid geleverd worden door middel van een meting. Deze meting dient overeenkomstig NBN EN 13829:2001 uitgevoerd te worden.

luchtdichtheidstest-250x320

Bij een blowerdoortest (blower test, blowerdoor, luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,…) wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

  • Verlaging van het E-peil
  • Verlagen van de energie-factuur
  • Vermijden van schimmelplekken
  • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

Type Blowerdoortesten?

B-meting zonder conformiteitsverklaring: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
  • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookstif
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.

A-meting met conformiteitsverklaring: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
  • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookmachine.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.
  • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.

Wat houdt een blowerdoortest in?

Luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2015

  • Dat houdt onder andere in dat de meting enkel mag uitgevoerd zijn door erkende luchtdichtheidsmeters.
 • Om erkend te kunnen worden moeten de uitvoerders  van dergelijke luchtdichtheidsmetingen over de nodige theoretische en praktische kennis beschikken en een minimale ervaring kunnen aantonen.
  • Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Belangrijk is dat alle buitendeuren en -ramen gesloten zijn, en dat alle binnendeuren open staan.
  • Eén uitzondering: de deur naar het toilet mag dicht blijven.
  • Ventilatie wordt uitgeschakeld, en eventuele controleerbare ventilatie-openingen worden in gesloten toestand geplaatst.
  • Vervolgens wordt de blowerdoor (bij voorkeur) in een deuropening geplaatst.
  • De blowerdoor is een kaderwerk dat gemakkelijk aan de deuropening aangepast kan worden, en die quasi luchtdicht afsluit, op een opening voor de ventilator na.
  • De ventilator zal dan, na plaatsing in de blowerdoor, lucht in de woning blazen of eruit wegzuigen.
 • Voor een aantal verschillende drukken wordt gekeken welk volume aan lucht hierbij verplaatst wordt, en het zijn deze resultaten die aanleiding geven tot de uiteindelijke waarde voor de luchtdichtheid van uw woning.

Als u een luchtdichtheidsmeting wil meerekenen in de EPB-aangifte is het belangrijk volgende te verifiëren:

  • De test moet beschikken over een conformiteitsverklaring.
  • Deze verklaring bevat een identificatiecode van 20 tekens, om de geldigheid te kunnen valideren.
  • Deze code moet ingevuld worden in de EPB-software 3G.
  • Zoals hoger vermeld, kan het resultaat van een luchtdichtheidsmeting aanleiding geven tot een beter E-peil.
  • Hoe dit werkt, vindt u terug in ons artikel over het effect van de luchtdichtheid van een woning op het berekende E-peil.
  • Dit kan van pas komen wanneer u boven de maximale grens uitkomt (E50 in 2016), of wanneer u ermee op of onder de subsidiegrens kan geraken (momenteel E60).
  • In het eerste geval spaart u een (hoge) boete uit, in het tweede geval kan u aanspraak maken op een premie en een korting op uw onroerende voorheffing.
  • Indien u tijdens de bouwwerken een test laat uitvoeren om de luchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook nog een effectieve energiebesparing op.
 • Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht, uitdroging van de binnenlucht,… en leidt een betere luchtdichtheid ook tot een betere geluidsisolatie.
BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_05BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_09BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_10BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_07

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
18
- Gereserveerd
18
- In behandeling
18
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Thermografie

Thermograaf

Met een thermografisch onderzoek van je woning of appartement kan je bouwkundige afwijkingen laten opsporen zoals de aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie, koudebruggen, vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren en spleten,… Met de resultaten die zo’n onderzoek opleveren, kan je onmiddellijk gerichte acties ondernemen en zo significant energie besparen.

Thermograaf-20banner-resizedThermografie

Op basis van de intensiteit van de IR straling, bepaalt de detector de temperatuur van het oppervlak van het object, en maakt het zichtbaar voor het menselijk oog in een thermisch beeld. Dit proces wordt thermografie genoemd. Een energiedeskundige heeft de nodige opleidingen gevolgd om met een thermografische camera te werken en de vereiste conclusies uit de infraroodfoto’s te trekken.

Prijs van Thermografie?

Thermografie Appartement: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.

Rijwoning, duplex en half open bebouwing: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.

Open bebouwing:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
  • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.
  • Advies verbetering Luchtdichtheid.
  • Opstellen meetrapport.

Wat houdt thermografie in?

 • Thermografisch onderzoek van woningen wint de laatste jaren enorm aan populariteit omdat deze kwalitatieve meettechniek snel, eenvoudig en veilig valt uit te voeren.
 • Het onderzoek levert een grote hoeveelheid aan informatie op waardoor gerichte acties kunnen ondernomen worden om significant energie te besparen.

Ook in volgende gevallen kunnen wij u dergelijk onderzoek aanbieden:

 • Comfortklachten ten gevolge van tocht (luchtlekken)
 • Nazicht van de kwaliteit van na-isolatie van een bestaand gebouw
 • Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie
 • Koudebruggen
 • Opsporen van lekkages (bv. Vloerverwarming, centrale verwarming, …)
 • Een thermografisch onderzoek wordt vaak gecombineerd met een blowerdoortest.
 • Door het in onderdruk brengen van de woning/gebouw kan infiltratie van koude lucht zichtbaar worden gemaakt.
 • Door het op overdruk brengen van de woning/gebouw worden luchtlekken aan de buitenzijde zichtbaar.

De resultaten van dergelijk onderzoek zijn natuurlijk afhankelijk van nogal wat factoren. Een meting wordt daarom best uitgevoerd indien voldaan is aan volgende:

 • Zo laag mogelijke buitenluchttemperatuur en zo hoog mogelijke binnentemperatuur (verschil in temperatuur tussen buiten en binnen dient zo groot mogelijk te zijn)
 • Weinig of geen zonneschijn
 • Weinig of geen regen
 • Weinig of geen wind
Woning_Gevels_isolatie_energie_verlies

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
18
- Gereserveerd
18
- In behandeling
18
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Ventilatieverslaggever

Ventilatieverslaggever

Een woongebouw dient over ventilatievoorzieningen te beschikken die toelaten om de noodzakelijke debieten (pdf, maart 2014) te realiseren. Welk debiet noodzakelijk is, hangt af van de functie van elke ruimte. Voor een ‘gemeenschappelijk deel residenteel’ zijn geen ventilatie-eisen van toepassing; voor een ‘gemeenschappelijk deel niet-residentieel’ wel.

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag.

Daarvoor heeft u een ventilatieverslaggever nodig. U stelt die best aan, tegelijk met uw architect en met de verslaggever. De ventilatieverslaggever (externe link) kan uw verslaggever zijn voor EPB, maar ook een andere persoon.

  • Verlaging van het E-peil
  • Verlagen van de energie-factuur
  • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

Type ventilatieverslaggevingen?

Ventilatievoorontwerp: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
 • Inclusief:
  • Incl. bijdrage kwaliteitskader
  • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS-P 73-1
  • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS-P 73-1
  • Werken met de webapplicatie voor ventilatieverslaggevers
  • Advies plaatsing ventielen en doorstroomopeningen.
  • Advies plaatsing ventilatieunit.
  • Advies diameters van de kanalen.

Ventilatieprestatieverslag: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
 • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 
 • Inclusief:
  • Opmeting en controle ter plaatse
  • Inclusief onkost van (25-euro) aan kwaliteitskader
  • Opstellen meetrapport.
  • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.

Wat houdt een ventilatievoorontwerp en ventilatieprestatieverslag in?

Ventilatieverslaggeving vanaf 1 januari 2016

 • Het voorontwerp dient reeds gemaakt worden in de fase van het ontwerp van de woning, liefst in samenspraak met de architect.
 • Het voorontwerp dient opgeladen te worden in een centrale databank voorafgaand aan de startverklaring EPB.
 • Dit alles met een uniek nummer (code). De epb verslaggever dient deze code in te vullen in zijn startverklaring.
 • Het ontwerp mag wel achteraf nog gewijzigd worden.

Ventilatieverslaggever coördinatie

 • Het aanmaken van het dossier bij het BCCA.
 • Zonder het aanstellen van een ventilatie verslaggever coördinatie kan geen startverklaring (EPB) worden ingediend (voorlopig nog wel mogelijk maar er kan geen aangifte ingediend worden).
 • Stelt de respectievelijke verslaggevers aan.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Calendar is loading...
- Beschikbaar
18
- Gereserveerd
18
- In behandeling
18
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

EPC

Energiedeskundige type A – PEB Certificateur

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is ingevoerd ter verbetering van de energiezuinigheid van gebouwen.

 • Sinds 1 november 2008 is een EnergiePrestatieCertificaat verplicht: bij verkoop van woningen en appartementen.
 • Sinds 1 januari 2009 is een EnergiePrestatieCertificaat verplicht: bij verhuur van woningen en appartementen.
 • Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om het berekend energieverbruik (= kengetal) en het adres van de woongelegenheid, of de unieke code van EPC te vermelden in commerciële advertenties waarin de woongelegenheid te koop of te huur wordt aangeboden.

745EPCbalk_1

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A. De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verhuren, is daarvoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris.

Type EPC’s?

EPC Appartement / Studio:

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

EPC rijwoning, duplex en half open bebouwing: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

EPC open bebouwing: 

 • Voor een prijs- Klik niet weg en stuur even een mailtje.
  • Je zal zien dat het heel goed meevalt. 

Wat houdt het EPC-certificaat allemaal in?

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

 • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;
 • de verhuur van een woning, appartement, studio,…  en bij onroerende leasing. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, vakantiewoning,… .

Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.

 • Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders.
 • De eigenaar (verkoper) stelt daarom een erkende energiedeskundige type A aan. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte aangezien er door de overheid geen vaste prijs opgelegd wordt.
 • De eigenaar kan dan vooraf aan het plaatsbezoek de nodige documenten opzoeken en verzamelen(bv. geldige facturen van werken aan de woning). Hij overhandigt die documenten aan de energiedeskundige ten laatste tijdens het plaatsbezoek. Vaak resulteert het gebruik van een bewijsstuk in een beter energiescore. Als er geen  bewijsstuk  voorhanden is, wordt gerekend met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie.
 • In zoekertjes, advertenties, … moet ook informatie over het EPC gepubliceerd worden door de verkoper!
 • Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en het verwarmen van water. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur!
 • De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst. Een score in de groene zone wijst op een energiezuinige woning, de rode zone staat gelijk aan energieverslindend. Op de balk staan waarden van 0 tot 700. Hoe hoger de score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe slechter de woning scoort op energie. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.
 • Op het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt en tot wanneer het EPC geldig is. Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.
 • Pagina twee van het EPC gaat in op de energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie
 • Wie verkoopt of verhuurt, moet enerzijds over een geldig EPC beschikking en moet anderzijds een aantal elementen uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

  De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

  • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
  • affiches omtrent openbare verkoop;
  • informatie op (immo-)beurzen;
  • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
  • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
  • TV- of radio-advertenties.
  EPC_Gent-Sint-Baafskouterstraat-80-3_Pagina_1

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
  18
  - Gereserveerd
  18
  - In behandeling
  18
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Team

  Zaakvoerder

  ing. Otto Vannetelbosch

  Vaardigheden

  EPB als verslaggever (EPB - Vlaanderen - Nieuwbouw/Renovatie)
  Energiedeskundige Type A (EPC - Vlaanderen - Verkoop/Verhuur)
  Luchtdichtheidsmeter STS-P-71-3 (Blowerdoor - België)
  Ventilatietechnicus
  Veiligheidscoördinator (niv A/B)
  Certificateur Openbare gebouwen (PEB - Brussel)
  EPB-adviseur (PEB - Brussel - Verkoop/Verhuur)
  Thermograaf
  Preventieadviseur

  Veiligheidsinspecteur/Admin. Medewerker

  Nathalie Vermeylen

  Veiligheidscoördinator (niv A/B)

  Infrastructure/Admin. Medewerker

  Brigitte Jacobs

  IT / Admin. Medewerker

  Veiligheidsinspecteur/Luchtdichtheidsmeter

  Zef Florentie

  Vaardigheden

  Veiligheidscoördinator (niv A/B)
  Luchtdichtheidsmeter STS-P-71-3 (Blowerdoor - België)

  Maak een afspraak

  Calendar is loading...
  - Beschikbaar
  18
  - Gereserveerd
  18
  - In behandeling
  18
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Contacteer

  ECO-TEST Wespelaarsesteenweg 68, 3150 Haacht, België - info@eco-test.be

  Alle dagen ondersteuning

  We staan steeds klaar om u verder te helpen!

  support@eco-test.be

  Translate »
  gtag('config', 'AW-1040381740');