ECO-TEST

Onze dienstverlening omvat blowerdoortest, blowerdoor, blower test, epb, epc, veiligheidscoordinator, energieverslaggever, epb-verslaggeving, Veiligheidscoördinatie, Luchtdichtheidsmetingen (Blowerdoortesten), Thermografie en Ventilatietechnieken (Ventilatie verslaggever), blowerdoor brussel, blowerdoor test, blowerdoor test,  energiedeskundige type A, energiedeskundige type B, energieprestatiecertificaat, epb, epb nieuwbouw, epb renovatie, epc verhuur, epc verkoop, luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant, thermografie, veiligheidscoördinatie, veiligheidscoördinatie, ventilatie en ventilatie verslaggever.

 

Jarenlange ervaring en permanente bijscholing zorgen voor een degelijke en professionele begeleiding van bouwprojecten zowel voor de particuliere markt als voor bouwpromotoren, scholen, kantoren, publieke gebouwen, overheidsopdrachten enz. WTCB

WTCB – Go2 – De startpagina van VlaanderenURL aanmeldenVision IQ Directory

blowerdoortest, blowerdoor, epb,epc, veiligheidscoordinator, energieverslaggever,blowerdoortest vlaams-brabant, blowerdoor brussel en luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant,Blowerdoor, Blowerdoor brussel, blowerdoor test, blowerdoor test, contact, Eco-Test, energiedeskundige, energiedeskundige type A, energiedeskundige type B, energieprestatiecertificaat, epb, epb nieuwbouw, epb renovatie, epc, epc, verhuur, epc verkoop, luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant, prijslijst, thermografie, veiligheidscoördinatie, veiligheidscoördinatie, ventilatie, ventilatie verslaggever, EPB-verslaggeving, Veiligheidscoördinatie, Luchtdichtheidsmetingen, luchtdichtheidsmeting vlaams-brabant, blowerdoor (Blowerdoortesten), Thermografie en Ventilatietechnieken (Ventilatie verslaggever),ECO-TEST, ECOTEST.

 

EPB

EPB-verslaggever

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar.

Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB. Bouw-e en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN)

Prijs van een EPB-verslag?

EPB verslag voor Renovatie: prijsindicatie 400-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Indienen van een startverklaring.
 • Indienen van het definitieve EPB verslag.
 • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. BTW.
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

EPB verslag voor Nieuwbouw: prijsindicatie 550-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Voorcalculatie en bespreken van de voorlopige resultaten betreft E-en K-peil.
 • Invoeren van de bouwknopen volgens optie “B”.
 • Indienen van een startverklaring.
 • Indienen van het definitieve EPB verslag.
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. BTW.
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat houdt EPB-Vlaanderen in?

EPB = Energieprestatie binnenklimaat

 • Elk nieuwbouwproject of verbouwing, elke vergunnings- of meldingsplichtige moet sinds 2006 voldoen aan de EPB-normen.
 • Elke gebouw dient bijgevolg te voldoen aan eisen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie, enz…

Voorcalculatie

 • Op basis van uw bouwplannen wordt er een voorcalculatie opgemaakt
 • Waarbij getoetst wordt of de vooropgestelde materialen en technieken voldoen aan de geldende wetgeving.
 • Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de bouwheer en/of architect.
 • Bij bouwprojecten waar een K-en E-peil wordt verkregen, kunnen er simulaties worden uitgevoerd ter verbetering van deze waarden.
 • Er wordt steeds op maat van de klant gewerkt.

Opmaak Starterverklaring & EPB aangifte (EPC Bouw)

 • Opmaak startverklaring ten minste 8 dagen vóór de start der werken.
 • Opmaak epb-aangifte op basis van de reële situatie.
 • Deze dient te gebeuren uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw of 6 maanden na de beëindiging van de werken.
 • Daarnaast moet de epb-aangifte in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend.
 • Bij nieuwbouwprojecten waarvoor een E-peil  eis is, wordt bij deze aangifte ook een energie prestatiecertificaat bouw (EPC Bouw) afgeleverd.
 • Voor residentiële gebouwen is dit certificaat gelijkgesteld aan het EPC dat nodig is bij verhuur of verkoop.
Energieprestatiecertificaat-Pagina_1Energieprestatiecertificaat_23092015105738_Pagina_2Transmissieformulier_23092015105738_Pagina_1Opdeling_Bouwproject_Formulier_23092015105738_Pagina_1Hoofdformulier_23092015105738_Pagina_1EPW-formulier_23092015105738_Pagina_1

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Kalender word geladen......
- Beschikbaar
23
- Gereserveerd
23
- In behandeling
23
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinator

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

veiligheid_gr

De oorzaak van veel ongevallen op bouwplaatsen vindt zich vaak in tekortkomingen of verkeerde keuzes in het ontwerp. Tijdens het ontwerp van het project moet de veiligheidscoördinator er voor zorgen dat er rekening gehouden wordt met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken.

Prijs van Veiligheidscoördinatie?

Veiligheidscoördinator voor Renovatie: prijsindicatie 550-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP).
 • Het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)
 • Opstellen verslagen
 • Het openen en bijhouden van het postinterventiedossier (PID)
 • En bijhouden aanvullingen.
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Veiligheidscoördinator voor Nieuwbouw: prijsindicatie 550-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP).
 • Het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek (CD)
 • Opstellen verslagen
 • Het openen en bijhouden van het postinterventiedossier (PID)
 • En bijhouden aanvullingen.
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Waarvoor dient een veiligheidscoördinator?

 • In de bouwsector gebeuren jaarlijks tientallen dodelijke ongevallen die te wijten zijn aan de interactie tussen aannemers die tegelijk of aaneensluitend aan de slag zijn op werven.
 • Om hieraan te verhelpen werd vanaf 2001 de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij een bouwproject verplicht.
 • Zodra de werken worden uitgevoerd door meer dan 1 aannemer (gelijktijdig of achtereenvolgend),
 • geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken.
 • En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.
 • Ingeval je bouwproject kleiner is dan 500m² en je bent een privépersoon, dan staat je architect in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
 • Is je bouwproject groter dan 500m² of is je zaak (bvba, nv, …) de bouwheer, dan sta je zelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.
 • De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase met een afzonderlijk contract
 • Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk adviseert de veiligheidscoördinator de architect om in het ontwerp de nodige veiligheidsmaatregelen op te nemen opdat de verwezenlijking van het bouwwerk op een veilige manier kan gebeuren evenals latere onderhoudswerken.
 • De veiligheidscoördinator maakt het veiligheids-en gezondheidsplan op, inclusief advies m.b.t. het ontwerp.
 • Hij staat ontwerper en opdrachtgever bij met specifieke vragen m.b.t. het ontwerp.
 • Hij geef advies aan opdrachtgever en ontwerper m.b.t. de ontvangen veiligheidsdossiers van de kandidaat-aannemers.
 • Tijdens de verwezenlijkingsfase zorgt hij dat alle betrokken partijen zich aan het veiligheids- en gezondheidsplan houden d.m.v. veiligheidsbezoeken, veiligheidsvergaderingen en verslagen.
 • Bij het einde der werken draagt hij het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.
 • Het PID bevat technische en administratieve inlichtingen over je bouwwerk.
 • De notaris zal er naar vragen bij de verkoop of schenking van het gebouw.
 • Zonder het PID kan de verkoop wettelijk niet doorgaan.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Kalender word geladen......
- Beschikbaar
23
- Gereserveerd
23
- In behandeling
23
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Blowerdoor

Luchtdichtheidsmeter

Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil (tot meer dan 10 E-punten ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Om bij de bepaling van het E-peil de goede luchtdichtheid in rekening te kunnen brengen, moet het bewijs van de luchtdichtheid geleverd worden door middel van een meting. Deze meting dient overeenkomstig NBN EN 13829:2001 uitgevoerd te worden.

luchtdichtheidstest-250x320

Bij een blowerdoortest (blower test, blowerdoor, luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,…) wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

 • Verlaging van het E-peil
 • Verlagen van de energie-factuur
 • Vermijden van schimmelplekken
 • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

Prijs van een Blowerdoor?

B-meting zonder conformiteitsverklaring: prijsindicatie 220-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
 • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookstif
 • Advies verbetering Luchtdichtheid.
 • Opstellen meetrapport.
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

 

A-meting met conformiteitsverklaring: prijsindicatie 260-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
 • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookmachine.
 • Advies verbetering Luchtdichtheid.
 • Opstellen meetrapport.
 • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.
 • Inclusief de kostprijs van de conformiteitsverklaring.
 • Alle prijzen zijn Incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat houdt een blowerdoortest in?

Luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2015

 • Vanaf 1 januari 2015 mogen, voor EPB, enkel nog luchtdichtheidsmetingen worden gebruikt die werden uitgevoerd conform STS-P 71-3 ‘Luchtdichtheid van gebouwen – luchtdichtheidsmeting’ (pdf – versie december 2014).
 • Dat houdt onder andere in dat de meting enkel mag uitgevoerd zijn door erkende luchtdichtheidsmeters.
 • Om erkend te kunnen worden moeten de uitvoerders  van dergelijke luchtdichtheidsmetingen over de nodige theoretische en praktische kennis beschikken en een minimale ervaring kunnen aantonen.
 • Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Belangrijk is dat alle buitendeuren en -ramen gesloten zijn, en dat alle binnendeuren open staan.
 • Eén uitzondering: de deur naar het toilet mag dicht blijven.
 • Ventilatie wordt uitgeschakeld, en eventuele controleerbare ventilatie-openingen worden in gesloten toestand geplaatst.
 • Vervolgens wordt de blowerdoor (bij voorkeur) in een deuropening geplaatst.
 • De blowerdoor is een kaderwerk dat gemakkelijk aan de deuropening aangepast kan worden, en die quasi luchtdicht afsluit, op een opening voor de ventilator na.
 • De ventilator zal dan, na plaatsing in de blowerdoor, lucht in de woning blazen of eruit wegzuigen.
 • Voor een aantal verschillende drukken wordt gekeken welk volume aan lucht hierbij verplaatst wordt, en het zijn deze resultaten die aanleiding geven tot de uiteindelijke waarde voor de luchtdichtheid van uw woning.

Als u een luchtdichtheidsmeting wil meerekenen in de EPB-aangifte is het belangrijk volgende te verifiëren:

 • De test moet beschikken over een conformiteitsverklaring.
 • Deze verklaring bevat een identificatiecode van 20 tekens, om de geldigheid te kunnen valideren.
 • Deze code moet ingevuld worden in de EPB-software 3G.
 • Hoe u daarbij precies te werk gaat, kunt u hier lezen in hoofdstuk 3 van het document ‘kwaliteitskader luchtdichtheidsmetingen’ (pdf – versie januari 2015).
 • Zoals hoger vermeld, kan het resultaat van een luchtdichtheidsmeting aanleiding geven tot een beter E-peil.
 • Hoe dit werkt, vindt u terug in ons artikel over het effect van de luchtdichtheid van een woning op het berekende E-peil.
 • Dit kan van pas komen wanneer u boven de maximale grens uitkomt (E50 in 2016), of wanneer u ermee op of onder de subsidiegrens kan geraken (momenteel E60).
 • In het eerste geval spaart u een (hoge) boete uit, in het tweede geval kan u aanspraak maken op een premie en een korting op uw onroerende voorheffing.
 • Indien u tijdens de bouwwerken een test laat uitvoeren om de luchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook nog een effectieve energiebesparing op.
 • Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht, uitdroging van de binnenlucht,… en leidt een betere luchtdichtheid ook tot een betere geluidsisolatie.
BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_05BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_09BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_10BWD-Lunders Thomas - Bunderken 13 Duffel - 20151112_Pagina_07

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Kalender word geladen......
- Beschikbaar
23
- Gereserveerd
23
- In behandeling
23
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Thermografie

Thermograaf

Met een thermografisch onderzoek van je woning of appartement kan je bouwkundige afwijkingen laten opsporen zoals de aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie, koudebruggen, vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren en spleten,… Met de resultaten die zo’n onderzoek opleveren, kan je onmiddellijk gerichte acties ondernemen en zo significant energie besparen.

Thermograaf-20banner-resizedThermografie

Op basis van de intensiteit van de IR straling, bepaalt de detector de temperatuur van het oppervlak van het object, en maakt het zichtbaar voor het menselijk oog in een thermisch beeld. Dit proces wordt thermografie genoemd. Een energiedeskundige heeft de nodige opleidingen gevolgd om met een thermografische camera te werken en de vereiste conclusies uit de infraroodfoto’s te trekken.

Prijs van Thermografie?

Thermografie Appartement: prijsindicatie 60-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.
 • Advies verbetering Luchtdichtheid.
 • Opstellen meetrapport.
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten.
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Rijwoning, duplex en half open bebouwing: prijsindicatie 80-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.
 • Advies verbetering Luchtdichtheid.
 • Opstellen meetrapport.
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten.
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Open bebouwing = prijsindicatie 80-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie.li>
 • Advies verbetering Luchtdichtheid.
 • Opstellen meetrapport.
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat houdt thermografie in?

 • Thermografisch onderzoek van woningen wint de laatste jaren enorm aan populariteit omdat deze kwalitatieve meettechniek snel, eenvoudig en veilig valt uit te voeren.
 • Het onderzoek levert een grote hoeveelheid aan informatie op waardoor gerichte acties kunnen ondernomen worden om significant energie te besparen.

Ook in volgende gevallen kunnen wij u dergelijk onderzoek aanbieden:

 • Comfortklachten ten gevolge van tocht (luchtlekken)
 • Nazicht van de kwaliteit van na-isolatie van een bestaand gebouw
 • Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie
 • Koudebruggen
 • Opsporen van lekkages (bv. Vloerverwarming, centrale verwarming, …)
 • Een thermografisch onderzoek wordt vaak gecombineerd met een blowerdoortest.
 • Door het in onderdruk brengen van de woning/gebouw kan infiltratie van koude lucht zichtbaar worden gemaakt.
 • Door het op overdruk brengen van de woning/gebouw worden luchtlekken aan de buitenzijde zichtbaar.

De resultaten van dergelijk onderzoek zijn natuurlijk afhankelijk van nogal wat factoren. Een meting wordt daarom best uitgevoerd indien voldaan is aan volgende:

 • Zo laag mogelijke buitenluchttemperatuur en zo hoog mogelijke binnentemperatuur (verschil in temperatuur tussen buiten en binnen dient zo groot mogelijk te zijn)
 • Weinig of geen zonneschijn
 • Weinig of geen regen
 • Weinig of geen wind
Woning_Gevels_isolatie_energie_verlies

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Kalender word geladen......
- Beschikbaar
23
- Gereserveerd
23
- In behandeling
23
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

Ventilatie

Ventilatie verslaggever – Ventilatietechnicus

Sinds 2006 is ventilatie verplicht voor alle nieuwbouw en de meeste renovatieprojecten.

Hierdoor is het belangrijk dat uw ventilatiesysteem correct geïnstalleerd is.

testo-417_banner1_k12w

Ventilatie verslaggever

Vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatie verslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie). De ventilatie verslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Deze resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA. Deze resultaten worden automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd.

Ventilatietechnicus

Een ventilatietechnicus komt ter plaatse en stelt de correcte debieten in van alle ventilatieroosters voor elke ruimte.

Kostprijs Ventilatie inregelen?

Inregelen ventielen: bruto prijs 250-€

Per ventiel: bruto prijs 10-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Alle prijzen zijn excl. BTW en excl. Transportkosten
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2016, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat houdt dit juist in?

De controle van het ventilatiesysteem wordt volledig gebaseerd op de norm STS P 73-1. Een norm bevat een advies of richtlijn. Het voordeel van een norm is dat deze erkend is en dat architecten/bouwheren/uitvoerders kunnen verwijzen naar deze norm indien ze dit wensen.

Dat is wat nu gebeurt. Het VEA verwijst naar deze norm waardoor het EPB-verslag niet kan worden op gemaakt zonder dat deze norm wordt toegepast. Het is dus toch verplicht om bij het bouwen of verbouwen van woningen een ventilatie verslaggever aan te stellen.

.

De reden waarom er een ventilatieverslaggever moet worden aangesteld is omdat uit controles blijkt dat de gerapporteerde debieten door bouwheren, plaatsers en EPB-verslaggevers niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat de luchtkwaliteit in een woning niet voldoende is. Veel voorkomende fouten zijn:

 • Ontoereikende debieten per ruimte (vb. fout ingeregeld debiet)
 • Ontoereikend debiet voor ganse installatie (vb. te licht systeem)
 • Onvoldoende balans (toevoer ≠ afvoer)
 • Akoestisch slechte installaties (vaak op te lossen door inregeling)
 • Onzuivere toevoerlucht (geen filters vervangen of foute filters geplaatst)

.

Er moet heel wat gebeuren, per onderdeel werd een aparte naam toegekend elk met zijn eigen verantwoordelijkheden. Zo is er een onderdeel coördinatie, ontwerp, toevoer, doorvoer en afvoer.

Ventilatieverslaggever coördinatie

De taak bestaat uit het aanmaken van een dossier bij het BCCA (voert controles uit op de controleurs). Zonder dat er een ventilatie verslaggever coördinatie werd aangesteld kan er geen startverklaring (EPB) worden ingediend.

Verslaggever ontwerp

Deze persoon (vaak de EPB-verslaggever) moet een voorontwerp maken waarbij de toevoerdebieten, doorstroomdebieten en afvoerdebieten grafisch worden voorgesteld op het plan van de woning. Hierbij wordt aandacht besteed dat de toevoerdebieten in balans zijn met de afvoerdebieten (ook bij niet D-systemen).

Verslaggever prestatie toevoer

De taak bestaat er in te controleren of de toevoerdebieten voldoen aan de eisen die werden opgelegd in het voorontwerp. Bij een A- of C-systeem bestaat dit uit het ingeven van de raamroosters en de bijhorende debieten. Bij een B- of D-systeem bestaat dit uit het ingeven van de werkelijk gemeten toevoerdebieten.

Verslaggever doorstroom

Doorstroomopeningen moeten worden ingegeven bij het BCCA. Dit kan worden ingegeven door bvb. de schrijnwerker die de binnendeuren plaatste of door de EPB-verslaggever.

Verslaggever prestatie afvoer

De afvoerdebieten bij een A- of B-systeem moet worden gestaafd door het ingeven van het afvoerroosters. Bij een C- of D-systeem bestaat dit uit het ingeven van de werkelijk gemeten debieten. Dit kan gebeuren door de plaatser van het ventilatiesysteem.

Verslaggever mechanische ventilatie

Voor bouwaanvragen die werden aangevraagd vanaf 01/01/2016 is het verplicht om de ventilatiedebieten te meten. Zowel bij een A-, C- en D-systeem.

Ondersteunende Software

Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

Mobiliteit

Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

Ondersteunende adviezen

Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

Dialoog

In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

Maak een afspraak

Kalender word geladen......
- Beschikbaar
23
- Gereserveerd
23
- In behandeling
23
- Gedeeltelijk gereserveerd

Selecteer tijden:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Email (verplicht):

Telefoon:

Adres (verplicht):

Plaats (verplicht):

Postcode (Verplicht):

Details:

EPC

Energiedeskundige type A – PEB Certificateur

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is ingevoerd ter verbetering van de energiezuinigheid van gebouwen.

 • Sinds 1 november 2008 is een EnergiePrestatieCertificaat verplicht: bij verkoop van woningen en appartementen.
 • Sinds 1 januari 2009 is een EnergiePrestatieCertificaat verplicht: bij verhuur van woningen en appartementen.
 • Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om het berekend energieverbruik (= kengetal) en het adres van de woongelegenheid, of de unieke code van EPC te vermelden in commerciële advertenties waarin de woongelegenheid te koop of te huur wordt aangeboden.

745EPCbalk_1

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A. De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verhuren, is daarvoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris.

Kostprijs van een EPC?

EPC Appartement / Studio: prijsindicatie 120-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Voor een bewoonbaar vloeropp. groter dan 300m² is er een toeslag van 50-euro
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

EPC rijwoning, duplex en half open bebouwing: prijsindicatie 135-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Voor een bewoonbaar vloeropp. groter dan 300m² is er een toeslag van 50-euro
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

EPC open bebouwing: bruto prijs 145-€

 • Voor meerdere wooneenheden (app/woningen/…) voorzien we een offerte.
 • Voor een bewoonbaar vloeropp. groter dan 300m² is er een toeslag van 50-euro
 • Alle prijzen zijn incl. Transportkosten
 • Alle prijzen zijn excl. btw
 • Tarieven geldig vanaf 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat houdt het EPC-certificaat allemaal in?

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

 • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;
 • de verhuur van een woning, appartement, studio,…  en bij onroerende leasing. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, vakantiewoning,… .

Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.

 • Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders.
 • De eigenaar (verkoper) stelt daarom een erkende energiedeskundige type A aan. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte aangezien er door de overheid geen vaste prijs opgelegd wordt.
 • De eigenaar kan dan vooraf aan het plaatsbezoek de nodige documenten opzoeken en verzamelen(bv. geldige facturen van werken aan de woning). Hij overhandigt die documenten aan de energiedeskundige ten laatste tijdens het plaatsbezoek. Vaak resulteert het gebruik van een bewijsstuk in een beter energiescore. Als er geen  bewijsstuk  voorhanden is, wordt gerekend met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie.
 • In zoekertjes, advertenties, … moet ook informatie over het EPC gepubliceerd worden door de verkoper!
 • Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en het verwarmen van water. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur!
 • De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst. Een score in de groene zone wijst op een energiezuinige woning, de rode zone staat gelijk aan energieverslindend. Op de balk staan waarden van 0 tot 700. Hoe hoger de score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe slechter de woning scoort op energie. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.
 • Op het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt en tot wanneer het EPC geldig is. Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.
 • Pagina twee van het EPC gaat in op de energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie
 • Wie verkoopt of verhuurt, moet enerzijds over een geldig EPC beschikking en moet anderzijds een aantal elementen uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

  De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

  • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
  • affiches omtrent openbare verkoop;
  • informatie op (immo-)beurzen;
  • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
  • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
  • TV- of radio-advertenties.
  EPC_Gent-Sint-Baafskouterstraat-80-3_Pagina_1

  Ondersteunende Software

  Er wordt gewerkt met projectsoftware waardoor u op een overzichtelijke manier inzicht krijgt in uw bouwproject.

  Mobiliteit

  Elke wijziging, aanvraag, simulatie kan in een mum van tijd worden verwerkt en aan u worden gemeld.

  Ondersteunende adviezen

  Alle benodigde informatie om uw project tot een goed einde te brengen zullen we steeds trachten te voorzien.

  Dialoog

  In elk EPB dossier is goede communicatie tussen bouwheer en Architect noodzakelijk. Allen zijn van cruciaal belang om het project te realiseren.

  Maak een afspraak

  Kalender word geladen......
  - Beschikbaar
  23
  - Gereserveerd
  23
  - In behandeling
  23
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Team

  In opbouw

   Wij zijn op zoek naar medewerkers die deeltijds ons team kunnen versterken!

  Je bent verantwoordelijk voor de EPB-verslaggeving van bouwprojecten. Je voert de EPB-berekeningen uit, maakt de rapporten op, verleent advies en werkt de EPB-aangiftes af. Daarnaast kan je nog worden opgeleid voor al onze andere activiteiten zoals veiligheidscoördinatie, luchtdichtheidsmetingen, epc’s en dergelijke. Je werkt van thuis uit en je bent bij voorkeur overdag beschikbaar.

  Ben je vaardig met Autocad, Sketchup, EPB-software en andere IT-tools en je wilt iets bijverdienen stuur dan een e-mailtje naar info@eco-test.be 

  Vaardigheden

  EPB als verslaggever (EPB - Vlaanderen - Nieuwbouw/Renovatie)
  Energiedeskundige Type A (EPC - Vlaanderen - Verkoop/Verhuur)
  Luchtdichtheidsmeter STS-P-71-3 (Blowerdoor - België)
  Ventilatietechnicus
  Veiligheidscoördinator (niv A/B)
  Certificateur Openbare gebouwen (PEB - Brussel)
  EPB-adviseur (PEB - Brussel - Verkoop/Verhuur)
  Thermograaf
  Preventieadviseur

  Maak een afspraak

  Kalender word geladen......
  - Beschikbaar
  23
  - Gereserveerd
  23
  - In behandeling
  23
  - Gedeeltelijk gereserveerd

  Selecteer tijden:

  Voornaam (verplicht):

  Achternaam (verplicht):

  Email (verplicht):

  Telefoon:

  Adres (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Postcode (Verplicht):

  Details:

  Contacteer

  ECO-TEST Wespelaarsesteenweg 68, 3150 Haacht, België - info@eco-test.be

  Alle dagen ondersteuning

  We staan steeds klaar om u verder te helpen!

  support@eco-test.be

  Translate »